Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-09-07

 I veckans inlägg skriver domaren Daniel Eriksson om coronaviruset och straffrätten. Vilket brott gör den sig skyldig till som medvetet smittar någon annan med corona? Kan det vara brottsligt att smitta någon av oaktsamhet? Och vilket straff riskerar den som bryter mot den särskilda pandemilagen?

Share Öppna i ny flik

Längre fängelsestraff för innehav av skarpa skjutvapen under en inspelning av en rapvideo

2021-09-07

 Attunda tingsrätt har i dag dömt bl.a. tre yngre män – med mer eller mindre uttalad koppling till organiserad brottslighet – för grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-09-06

 Fråga om uppgifter i en domstols dom, som har begärts ut med stöd av offentlighetsprincipen, kan hemlighållas med hänvisning till en annan sekretessbestämmelse än den som domstolen i domen har beslutat ska vara fortsatt tillämplig.

Share Öppna i ny flik

Överfallet mot en man på Porsön i Luleå bedöms som mordförsök av hovrätten som därför skärper straffet

2021-09-06

 Hovrätten bedömer att den man som i mars i år trängde in i en lägenhet på Porsön i Luleå och anföll målsäganden med en macheteliknande kniv hade uppsåt att döda. Straffet skärps därför till 12 års fängelse och utvisning på obegränsad tid.

Share Öppna i ny flik

Nästa vecka inleds huvudförhandlingen rörande misstankar mot 17-åring om bl.a. mord i Länsmansgården

2021-09-06

 Åklagaren har väckt åtal mot två personer avseende bland annat mord och medhjälp till mord vid Nya Skolan i Länsmansgården i mars 2020. Även vissa andra åtal involverande ytterligare en person kommer att tas upp under huvudförhandlingen. Rättegången inleds måndagen den 13 september 2021.

Share Öppna i ny flik

Ambassadanställd som förlorar löneförmåner genom att ta emot svenskt barnbidrag kan avstå från att få barnbidraget utbetalat

2021-09-06

 Ambassadanställd som förlorar löneförmåner genom att ta emot svenskt barnbidrag kan avstå från att få barnbidraget utbetalat.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2021-09-06

 En anbudsgivare kan inte kvalificera sig i en reserverad upphandling genom att hänvisa till att en viss organisatorisk enhet inom anbudsgivaren utgör en skyddad verkstad eller ett socialt företag.

Share Öppna i ny flik

Dom om nya Vasahallen i Linköping

2021-09-06

 Mark- och miljööverdomstolen har idag avslagit ansökan om bygglov för den nya Vasahallen i Linköping.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord på Dumme mosse

2021-09-03

 Den 43-årige man som åtalats för bland annat mord vid Dumme mosse, har idag dömts av Jönköpings tingsrätt. Mannen döms i enlighet med åtalet till fängelse i sexton år.

Share Öppna i ny flik

18 års fängelse för mord

2021-09-03

 Tingsrätten dömer en man till 18 års fängelse för att ha mördat sin fru.