Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fällande domar även i hovrätten i Falcon Funds del 1

2020-10-22

 Svea hovrätt har idag dömt två män för ekonomisk brottslighet med anknytning till en premiepensionsfond. En av dem döms för medhjälp till trolöshet mot huvudman som bedöms som grov, grovt bedrägeri och grovt givande av muta till fängelse sex år och nio månader. Den andre för trolöshet mot huvudman som bedöms som grov, grovt bedrägeri och grovt tagande av muta till fängelse fem år och sex månader. En tredje man döms även i hovrätten för grovt penningtvättsbrott.

Share Öppna i ny flik

Inget bygglov för ett telekommunikationstorn på naturmark

2020-10-22

 Ett företag som ansökt om bygglov för att uppföra ett 36 meter högt telekommunikationstorn på naturmark har fått avslag på sin ansökan. Enligt Högsta domstolen strider åtgärden mot detaljplanen och kommunen har angett beaktansvärda och legitima skäl för att motsätta sig bygglov.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Winefinder vid vite att marknadsföra alkoholdrycker för försäljning och hemleverans till svenska konsumenter

2020-10-22

 Winefinder ApS är ett danskt bolag som i sin helhet ägs av det svenska bolaget Winefinder AB. På webbplatsen winefinder.se bedrivs e-handel med framför allt vin till svenska konsumenter. Förutom e-handeln marknadsförs verksamheten på Instagram, Facebook, Twitter och samarbete har förekommit med två livsmedelshandlare.

Share Öppna i ny flik

En av de dömda för morden i Malexander får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

2020-10-22

 Örebro tingsrätt har idag beslutat att avslå en ansökan om omvandling av ett livstidsstraff till fängelse på viss tid

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för arbetsresor

2020-10-21

 

Fråga om under vilka förutsättningar en försäkrad har rätt till ersättning för merutgifter för resor till och från arbetet. (Mål nr 4288-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1830-19)

Share Öppna i ny flik

Beslut om skyddsjakt på svan upphävs

2020-10-21

 Domstolen anser att länsstyrelsen inte hade grund för beslutet om skyddsjakt på en knölsvanshane i Malmö kanal år 2019.

Share Öppna i ny flik

Dom i ett mål om mord i Gällivare 2015

2020-10-21

 Hovrätten har i dag frikänt en 32-årig man från mordet på en man som år 2015 blev dödad i sitt hem i Malmberget, Gällivare.

Share Öppna i ny flik

Innehav av knivar och metallrör på en skola har bedömts som grovt brott mot knivförbudslagen

2020-10-21

 En 16-årig elev innehade två knivar och ett metallrör på en gymnasieskola. En kniv bar han dold innanför kläderna och en annan kniv i en ficka. Metallröret fanns i en jacka i hans elevskåp.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-10-20

 En stor del av de mål som handläggs vid tingsrätten är familjemål, dvs. mål som handlar om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Domstolen har en skyldighet att se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillräckligt utredda. I veckans blogginlägg skriver domaren Beatrice Blylod om de utredningar som domstolen kan begära in i den här typen av mål.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i synnerligen grovt narkotikamål

2020-10-20

 Fredagen den 23 oktober inleds huvudförhandling i mål som berör synnerligen grovt narkotikabrott. Förhandlingen beräknas pågå under 5 dagar i Skaraborgs tingsrätt.