Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Allvarliga brister i skolor – fyra kommuner tvingas betala viten

2020-05-19

 Skolor i Botkyrka, Bjuv, Mellerud och Karlsborg har enligt Skolinspektionen haft allvarliga och i vissa fall omfattande brister i sina verksamheter, vilket allvarligt försvårat förutsättningarna för eleverna att nå målen med sin utbildning. Förvaltningsrätten har utdömt vite i enlighet med Skolinspektionens ansökningar.

Share Öppna i ny flik

Kommunens uttag av gatukostnader bedöms inte strida mot egendomsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen

2020-05-19

 En privatperson ålades av Partille kommun att betala gatukostnader för nya byggrätter som tilldelats hans fastighet. Han ansåg att hans rätt till skydd för sin egendom överträtts och begärde skadestånd av kommunen. Tingsrätten bedömer att uttaget av gatukostnader inte innebar en orimlig börda för fastighetsägaren och att han därför inte har rätt till skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd åt asylsökande

2020-05-19

 

Fråga om rätten till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., för en utlänning som vistas på förläggning har upphört efter det att uppehållstillstånd beviljats, trots att utlänningen inte kan anvisas till en kommun för bosättning. (Mål nr 1676-20, Kammarrätten i Göteborgs mål 1627-20).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2020-05-19

 

Om en utlänning vars avlägsnandebeslut har preskriberats omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.(Mål nr 1262-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 310-20).

Share Öppna i ny flik

Dödsskjutningen på Råslätt

2020-05-18

 Tingsrätten har den 18 maj 2020 häktat 3 personer misstänkta för mordet den 14 maj 2020 på Råslätt, Jönköpings kommun.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande stora målet

2020-05-18

 Huvudförhandlingen i mål B2607-17 avslutades idag den 18 maj 2020.

Share Öppna i ny flik

Stängda dörrar

2020-05-18

 Mål B 2488-19

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bevissäkring m.m.

2020-05-15

 Fråga om en kammarrätt, mot bakgrund av artiklarna 8 och 13 i EKMR, är skyldig att pröva ett överklagande av en förvaltningsrätts dom om bevissäkring i sak trots att bevissäkringen redan verkställts vid tiden för kammarrättens prövning. Jfr RÅ 2007 ref. 80.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om mord och försök till mord i Råcksta och försök till mord i Nacka är avslutad

2020-05-14

 Dom i målet meddelas torsdag den 28 maj 2020 kl. 14.00. Eventuella beslut i fråga om häktning kommer tidigast att meddelas under fredag den 15 maj 2020.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-05-14

 Regeringen har den 14 maj 2020 utnämnt