Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2020-04-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte bevilja resning i mål om skatt.

Share Öppna i ny flik

Fortsatt många inställda förhandlingar

2020-04-07

 Antalet inställda förhandlingar vid Sveriges Domstolar ligger fortfarande över det normala. Under vecka 14 ställdes 36,6 procent av alla förhandlingar in. Det är något färre än veckan innan men fler jämfört med en normal vecka då antalet inställda förhandlingar ligger på cirka 20 procent. Det visar nya siffror från Domstolsverket.

Share Öppna i ny flik

Begränsad telefontid

2020-04-06

 Hovrättens, Mark-och miljööverdomstolens och Patent- och marknadsöverdomstolens telefontider är fr.o.m. den 7 april begränsad till vardagar kl. 08.30–15.00 med avbrott för lunch kl. 11.30–12.30.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i det återförvisade s.k. högskoleprovsmålet är avslutad

2020-04-06

 Rättegången i det s.k. högskoleprovsmålet har tidigare avslutats efter sexton huvudförhandlingsdagar.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-04-03

 

Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-04-03

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Orust kommun.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsersättning

2020-04-03

 

Vad som avses med heltidsutbildning inom arbetslöshetsförsäkringen. (Mål nr 2245-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 270-18).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om strafftidsberäkning

2020-04-03

 

Fråga om strafftidsberäkningen vid sammanläggning av flera fängelsestraff. (Mål nr 6724-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3866-19).

Share Öppna i ny flik

Inställd huvudförhandling

2020-04-03

 Huvudförhandlingen i mål B 5303-19, angående bl.a. hets mot folkgrupp, har ställts in med anledning av utbrottet av coronavirussjukdomen covid-19.

Share Öppna i ny flik

Staten har rätt till ytterligare ersättning för utbetalad lönegaranti

2020-04-03

 Staten hade i en konkurs betalat ut lönegaranti till arbetstagarna. I ett utdelningsförslag beräknades statens utdelning till ett visst belopp. I avgörandet slår Högsta domstolen fast att staten kan ha rätt till ytterligare utdelning.