Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

För kännedom.

2020-01-28

  Eskilstuna tingsrätt har beslutat att inte anställa någon sommarnotarie under 2020. 

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-01-27

 Rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv som hänför sig till omsättning av tjänster i ett annat EU-land saknas när omsättningen är undantagen från skatteplikt i det andra EU-landet.

Share Öppna i ny flik

Sex månaders fängelse för hets mot folkgrupp och ofredande

2020-01-27

 Solna tingsrätt har idag dömt en man för hets mot folkgrupp i 21 fall och för ofredande av tre kvinnor till sex månaders fängelse.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen berättar om sin verksamhet

2020-01-27

 Högsta domstolen presenterar nu sin verksamhetsberättelse för 2019. Den innehåller bl.a. redogörelser för viktigare vägledande avgöranden (prejudikat), statistik och ett urval av händelser under året.

Share Öppna i ny flik

En man har häktats misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott

2020-01-24

 Tingsrätten har i dag häktat en man som på sannolika skäl misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, på Gyllenstiernsgatan i Stockholm den 13 januari 2020 (mål B 994-20).

Share Öppna i ny flik

Ytterligare en person häktad för mord och försök till mord i Kungens kurva

2020-01-24

 Södertörns tingsrätt har häktat ytterligare en person så som skäligen misstänkt för ett fall av mord och två fall av försök till mord i Kungens kurva den 18 januari 2020.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål om allmänfarlig ödeläggelse (grovt brott)

2020-01-24

 Åklagaren har inkommit med en häktningsframställan i mål B 994–20 mot en man gällande allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Stockholms tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandling fredagen den 24 januari 2020 kl. 14.00 i säkerhetssal 2 på Bergsgatan 50. Målet handläggs av avdelning 3 och ansvarig handläggare är Julia Isacsson, se kontaktuppgifter till höger.

Share Öppna i ny flik

Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom i det s.k. Casinomålet

2020-01-24

 Huvudmannen frikänns under fyra åtalspunkter, men döms i övriga delar för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Han döms till åtta års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-01-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en viss sparprodukt inte ska behandlas som en kapitalförsäkring vid beskattningen.

Share Öppna i ny flik

Domen i det sk. Casinomålet

2020-01-24

 Uppsala tingsrätt kan nu meddela att domen i det s.k. Casinomålet kommer att kunna ges idag kl. 14.00 som planerat.