Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut om komplettering av utredningen och tid för fortsatt huvudförhandling i mål om mord och försök till mord i Baronbackarna

2023-05-17

 Tingsrätten har beslutat att den rättspsykiatriska undersökningen av den åtalade mannen ska kompletteras. Tingsrätten kommer att fortsätta huvudförhandlingen den 14 juni 2023 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

En tvist mellan ett verkstadsföretag och en underleverantör ska avgöras genom skiljeförfarande och inte av domstol

2023-05-17

 Ett verkstadsföretag och en underleverantör var oense om priset för levererade varor. Underleverantören begärde vid domstol att verkstadsföretaget skulle betala drygt 300 000 kr. Högsta domstolen har ansett att tvisten inte ska prövas av domstol, utan genom skiljeförfarande.

Share Öppna i ny flik

Dom i Svea hovrätts mål om grovt spioneri skjuts upp

2023-05-17

 Med ändring av vad som tidigare meddelats kommer dom i hovrättens mål om grovt spioneri att meddelas torsdagen den 25 maj 2023 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sprängning på Södermalm

2023-05-17

 Solna tingsrätt dömer en 17-åring till sluten ungdomsvård för grov allmänfarlig ödeläggelse. En 46-årig taxichaufför döms för grovt skyddande av brottsling. En 35-årig man frikänns helt.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i mål om åtal för grova skattebrott och medhjälp till grova skattebrott – (Paradisläckan)

2023-05-17

 

Tingsrätten har i dag frikänt två makar, en av dem författare, som åtalats för grova skattebrott samt deras rådgivare som åtalats för medhjälp till makarnas skattebrott. Åtalet avser uppgifter som makarna underlåtit att lämna i sina inkomstdeklarationer för inkomståren 2013–2015. Åklagaren har uppgett att makarna uppsåtligen har lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket genom att underlåta att redovisa royaltyinkomster i form av utdelning och ersättning från deras tidi...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om licensjakt efter varg

2023-05-17

 Frågan gäller tillämpningen av regeln i 23 f § jaktförordningen (1987:905) om när beslut om licensjakt får ändras, när ett sådant beslut har överklagats till domstol och målet inte avgjorts slutligt (Mål nr 4180—4182-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 393—395-22).

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-05-17

 Regeringen har den 17 maj 2023 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-05-17

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 1449-23.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-05-16

 För ungefär elva år sedan var Matilda Bergström notarie på Södertörns tingsrätt. Under notarietiden fick hon upp ögonen för straffrätt och så småningom blev hon försvarsadvokat. Vad tar hon med sig från sin notarietid? Och finns det något värdefullt i att sitta ting också för den som vill bli advokat? Det här är några av de frågor som vi diskuterar med Matilda i veckans inlägg.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt och ersättning för kostnader

2023-05-16

 Fråga om ett fastighetsförvärv ska anses vara ett rationaliseringsförvärv i den mening som avses i 21 kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229) (Mål nr 1087-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4517-22).