Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-04-18

 Hur jobbar polisen, socialtjänsten och åklagaren vid brott mot barn? Det fick medarbetare på tingsrätten veta mer om under en föreläsning i februari. Veckans blogginlägg handlar om vad som lyftes fram vid föreläsningen och är skrivet av vår administrativa fiskal Linnea Järlefelt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-04-17

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 11464-22.

Share Öppna i ny flik

17-åring döms till sluten ungdomsvård för mord i Kristianstad

2023-04-17

 Tingsrätten har idag dömt en nu 17-årig pojke för mord till sluten ungdomsvård. Pojken var även åtalad för försök till mord och för förberedelse av mord men har frikänts från de åtalen. En 33-årig man och en 27-årig man, som var åtalade för anstiftan av mord alternativt för medhjälp till mord, har frikänts helt. En 22-årig man har frikänts från åtalet för medhjälp till mord men dömts för vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-04-17

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 693-23.

Share Öppna i ny flik

Nya justitieråd i Högsta domstolen

2023-04-17

 I dag tillträder Anders Perklev och Margareta Brattström som nya justitieråd i Högsta domstolen.

Share Öppna i ny flik

Konkurrensverkets beslut att kritisera Domstolsverkets upphandling fick inte överklagas

2023-04-17

 Konkurrensverket granskade Domstolsverkets agerande i samband med uppförandet av en ny domstolsbyggnad i Jönköping. I ett tillsynsbeslut uttalade Konkurrensverket att agerandet stred mot lagen om offentlig upphandling. Domstolsverket överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Kammarrätten har nu kommit fram till att Konkurrensverkets beslut inte fick överklagas.

Share Öppna i ny flik

Fem personer döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet vid Skånegården i Malmö i april 2022

2023-04-17

 Fem ungdomar, samtliga nu sjutton år gamla, döms för bl.a. stenkastning mot polisen vid det upplopp som ägde rum vid en allmän sammankomst där det brändes en koran den 16 april 2022 vid Skånegården söder om Malmö.

Share Öppna i ny flik

Klarna Bank AB har överträtt dataskyddsförordningen men domstolen sänker sanktionsavgiften

2023-04-14

 Förvaltningsrätten i Stockholm bedömer att Klarna Bank AB inte har överträtt dataskyddsförordningen i den uträckning Integritetsskyddsmyndigheten gjort gällande. Domstolen har därför beslutat att sanktionsavgiften ska sättas ned.

Share Öppna i ny flik

Förändrade öppettider

2023-04-14

 Hovrätten för Västra Sverige har följande öppettider fr.o.m. den 15 april:

Share Öppna i ny flik

Ett nytt avgörande om försök till brott

2023-04-14

 Polisen hade bytt ut vapen mot en attrapp fyra månader innan en person försökte hämta vapnen. Eftersom faran för vapenbrottets fullbordan var utesluten redan när den tilltalades uppsåt formades var det fråga om ett otjänligt försök som inte är straffbart.