Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i tvist mellan Höörs kommun och ett konsultföretag

2021-10-29

 I tvisten mellan Höörs kommun och ett konsultföretag har tingsrätten beslutat att konsultföretaget ska betala skadestånd till Höörs kommun med 5 316 000 kronor plus ränta. Konsultföretaget ska också ersätta kommunen för dess rättegångskostnader.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-10-28

 

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Göteborgs administrativa beslut, dnr 198/21. 

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-10-28

 

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Göteborgs administrativa beslut, dnr 187/21.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om våldtäkt mot flera kvinnor

2021-10-28

 Linköpings tingsrätt dömde i juli en 29-årig man för bl.a. 36 fall av våldtäkt mot fyra olika kvinnor till åtta års fängelse. Hovrätten har idag fastställt domen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad begäran om omprövning

2021-10-27

 Fråga om tillämpningen av bestämmelserna om omprövning och överklagande i 22 och 22 a §§ förordningen.(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.(Mål nr 1454-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2133-20).

Share Öppna i ny flik

Pressträff med anledning av dom i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-10-27

 Den 4 november kl. 11.00 meddelas dom i målet mot den s.k. Nytorgsmannen. I samband med detta kommer tingsrätten att hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-10-27

 

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då beskrivningen av omständigheterna har ändrats i förhållande till vad som uppgetts inför nämndens prövning.

Share Öppna i ny flik

Nästa vecka inleds huvudförhandling om åtal för mord, mordförsök och grovt vapenbrott i Hjällbo

2021-10-27

 Åklagaren har väckt åtal mot en person för mord, mordförsök och grovt vapenbrott i Hjällbo den 30 maj 2021. Huvudförhandlingen inleds den 1 november 2021 och beräknas pågå under sex dagar.

Share Öppna i ny flik

Grov vapensmuggling att ta in tre tårgaspistoler i Sverige

2021-10-27

 En man var åtalad för att ha fört in tre tårgaspistoler och vissa andra olovliga föremål. Högsta domstolen har prövat om gärningen ska bedömas som grov vapensmuggling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om statlig ersättning för asylsökande

2021-10-26

 Fråga om Migrationsverket i ett mål om statlig ersättning för asylsökande har haft ställning som motpart och därmed rätt att föra talan mot domstols dom sedan domstolen, efter överklagande av en kommun, har ändrat Migrationsverkets beslut. (Mål nr 3291-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3459-20).