Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Rättegången om mord m.m. i Biskopsgården i juni 2021 inleds den 8 november 2021

2021-10-29

 Den 30 juni 2021 skedde en skjutning i Biskopsgården och därefter sköts en polis ihjäl. Åklagaren har i dag väckt åtal mot en sjuttonåring för dels mord på polismannen, dels mordförsök på tre andra personer.

Share Öppna i ny flik

Dom i tvist mellan Höörs kommun och ett konsultföretag

2021-10-29

 I tvisten mellan Höörs kommun och ett konsultföretag har tingsrätten beslutat att konsultföretaget ska betala skadestånd till Höörs kommun med 5 316 000 kronor plus ränta. Konsultföretaget ska också ersätta kommunen för dess rättegångskostnader.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-10-28

 

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Göteborgs administrativa beslut, dnr 198/21. 

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-10-28

 

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Göteborgs administrativa beslut, dnr 187/21.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om våldtäkt mot flera kvinnor

2021-10-28

 Linköpings tingsrätt dömde i juli en 29-årig man för bl.a. 36 fall av våldtäkt mot fyra olika kvinnor till åtta års fängelse. Hovrätten har idag fastställt domen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad begäran om omprövning

2021-10-27

 Fråga om tillämpningen av bestämmelserna om omprövning och överklagande i 22 och 22 a §§ förordningen.(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.(Mål nr 1454-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2133-20).

Share Öppna i ny flik

Pressträff med anledning av dom i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-10-27

 Den 4 november kl. 11.00 meddelas dom i målet mot den s.k. Nytorgsmannen. I samband med detta kommer tingsrätten att hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-10-27

 

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då beskrivningen av omständigheterna har ändrats i förhållande till vad som uppgetts inför nämndens prövning.

Share Öppna i ny flik

Nästa vecka inleds huvudförhandling om åtal för mord, mordförsök och grovt vapenbrott i Hjällbo

2021-10-27

 Åklagaren har väckt åtal mot en person för mord, mordförsök och grovt vapenbrott i Hjällbo den 30 maj 2021. Huvudförhandlingen inleds den 1 november 2021 och beräknas pågå under sex dagar.

Share Öppna i ny flik

Grov vapensmuggling att ta in tre tårgaspistoler i Sverige

2021-10-27

 En man var åtalad för att ha fört in tre tårgaspistoler och vissa andra olovliga föremål. Högsta domstolen har prövat om gärningen ska bedömas som grov vapensmuggling.