Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fängelse på livstid för dubbelmord i Prizren, Kosovo

2021-03-22

 Stockholms tingsrätt har idag dömt en 37-årig man för att ha dödat sina föräldrar genom att skjuta dem med varsitt skott i huvudet med en pistol. Händelsen inträffade den 20 januari 2020 i staden Prizren, Kosovo. Brotten har rubricerats som mord och straffet har bestämts till fängelse på livstid. Den dömde ska också betala skadestånd till sina syskon som berövades båda sina föräldrar.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mordet i Agnäs

2021-03-22

 Tingsrätten dömde den 14 januari 2021 en 44-årig man till livstids fängelse för bland annat mord och grovt olaga hot begånget på en gård i Agnäs den 18 augusti 2020. Hovrätten har i dag fastställt livstidsstraffet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-03-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om det finns stöd i 3 kap. 19 § inkomstskattelagen (den s.k. tioårsregeln) för beskattning av uppskovsbelopp som uppkommit i samband med ett andelsbyte när den som avyttrar de mottagna andelarna har bott utomlands i mer än tio år efter andelsbytet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-03-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har dömt i mål om ränteavdrag där förhandsavgörande har hämtats in från EU-domstolen.

Share Öppna i ny flik

Straffmätning vid ett fall av grov misshandel och vållande till annans död

2021-03-19

 Vid ett fall av en grov misshandel som ledde till att den misshandlade dog dömde tingsrätten gärningsmannen till tre och ett halvt års fängelse. Hovrätten höjde straffet till fem års fängelse. Gärningsmannen överklagade påföljden till Högsta domstolen.

Share Öppna i ny flik

Dom i Kungens kurva målet kommer den 14 april

2021-03-19

 Tisdagen den 23 februari påbörjades förhandling i ett mål som handlat om ett mord och två mordförsök vid en bensinmack i Kungens kurva i januari 2020. Tre personer är åtalade i målet. Dom kommer preliminärt att meddelas onsdagen den 14 april kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Friande dom i mål om grovt jaktbrott

2021-03-19

 De fyra personer som åtalats för förberedelse och medhjälp till förberedelse till grovt jaktbrottför genom att ha hanterat gift i syfte att döda varg samt grovt jaktbrott genom att ha varit ute på jakt i syfte att döda varg, frikänns av Västmanlands tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Nytt målnummer för Encro-målet

2021-03-19

 Åtal i det s.k. Encro-målet väntas ges in till tingsrätten den 23 mars 2021. Med anledning av målets storlek har tingsrätten satt upp ett nytt målnummer. Vid beställningar som görs efter att åtal inkommit ska således mål nr B 3712–21 anges (och inte mål nr B 14383–20). Notera att rent juridiskt är det fortfarande ett brottmål, men tingsrätten har satt upp ett nytt mål för att undvika belastningsproblem i domstolens målhanteringssystem. Det är alltså enbart av tekniska skäl ett annat målnummer skapats.

Share Öppna i ny flik

Beräkning av stämpelskatt vid fastighetsköp när priset inte kan jämföras med ett fastställt taxeringsvärde

2021-03-19

 

Stämpelskatt är en omsättningsskatt. Skatten beräknas normalt på basis av köpeskillingen om inte taxeringsvärdet för året närmast före det år när lagfartsansökan beviljas är högre. När ett sådant taxeringsvärde saknas ska jämförelsen i stället göras med fastighetens värde. Det har varit oklart om detta värde avser fastighetens marknadsvärde eller ett värde som fastställs på samma sätt som ett taxeringsvärde.

Högsta domsto...

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-03-18

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.