Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i det andra Falcon Funds-målet, ekonomisk brottslighet kopplad till pensionsfonder

2021-03-03

 Tingsrätten har idag meddelat dom mot två personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet i det så kallade andra Falcon Funds-målet. En av de tilltalade, som även dömdes för brott i det första Falcon Funds-målet, döms för trolöshet mot huvudman, grovt brott. Påföljden bestäms, med beaktande av den påföljd som dömdes ut i det första målet, till fängelse nio månader. Den andra tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse fem år och sex månader.

Share Öppna i ny flik

Vilken överklagandefrist gäller när en statlig myndighet överklagar ett beslut i ett bygglovsärende?

2021-03-03

 I dagens avgörande slår Högsta domstolen fast att när en statlig myndighet som innehavare av vägrätt överklagar ett beslut i ett bygglovsärende, ska överklagandet ges in inom tre veckor från det att myndigheten fick del av beslutet.

Share Öppna i ny flik

En berättelse om mål och människor

2021-03-03

 I verksamhetsberättelsen för år 2020 kan du ta del av några av de nästan 30 000 mål, varav drygt hälften migrationsmål, som domstolen avgjorde under 2020. Du kan också läsa om hur arbetet går till och möta några av medarbetarna.

Share Öppna i ny flik

En person som fuskat vid högskoleprovet har dömts för osann försäkran, grovt brott.

2021-03-02

 En deltagare i högskoleprovet lämnade en försäkran på heder och samvete att han inte hade använt några otillåtna hjälpmedel vid provet. I själva verket hade han fuskat och försäkran var därför osann. Högsta domstolen har nu dömt honom för osann försäkran, grovt brott, till villkorlig dom och dagsböter.

Share Öppna i ny flik

Omfattande mål vid Uppsala tingsrätt om bl.a. förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse riktat mot polisen samt synnerligen grovt narkotikabrott, startar den 11 mars

2021-03-02

 Den 11 mars inleds förhandlingarna i ett av de mest omfattande målen hittills vid Uppsala tingsrätt. Enligt åtalet som har väckts i dag är närmare 60 personer misstänkta för inblandning i bland annat synnerligen grovt narkotikabrott, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Förundersökningen omfattar 15 000 sidor.

Share Öppna i ny flik

Verksamhetsberättelse 2020: Högsta förvaltningsdomstolen i ord och bild

2021-03-02

 Drygt 7000 avgjorda mål. Vägen till prövningstillstånd. Om detta och mycket mer kan du läsa i Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse för år 2020. Du får också en glimt av vardagen i Sveriges förvaltningsrättsliga prejudikatinstans och möta några av de som arbetar där.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts i omfattande mål om bl.a. förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och synnerligen grovt narkotikabrott

2021-03-02

 Åklagaren har nu väckt åtal mot ett knappt 60-tal personer i ett större mål gällande bl.a. brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, synnerligen grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott m.m.. Av de tilltalade är 16 personer häktade.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-03-02

 I veckans inlägg skriver domaren Christoffer Démery om hemliga tvångsmedel under förundersökningen och särskilt om det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning

Share Öppna i ny flik

Nya regler från 1 mars angående LVU

2021-03-02

 Den 1 mars 2021 träder nya regler för förordnande av offentligt biträde för den unge i kraft.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-03-02

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål UM 13792-20.