Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Vilken instans kan återkalla ett flygcertifikat?

2020-12-10

 Transportstyrelsen har återkallat ett flygcertifikat, men kammarrätten har funnit att det bara kan göras av förvaltningsrätten efter ansökan av Transportstyrelsen.

Share Öppna i ny flik

Fel i badrum i en bostadsrättslägenhet medför att köparen får prisavdrag med 120 000 kr

2020-12-10

 Efter köp av en bostadsrätt för 2,2 miljoner kr upptäckte köparen fel i badrummet som medförde att tätskiktet måste göras om och badrummet totalrenoveras. Trots att bostadsrätten sålts i ”befintligt skick” ansågs fel föreligga då lägenheten var i väsentligt sämre skick än köparen hade fog att förutsätta.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om människorov m.m. vid begravningsplats

2020-12-10

 Rättegången där tingsrätten prövar åtalet för människorov, rån, misshandel och våldtäkt vid kyrkogården i Solna är avslutad vad gäller den händelsen.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder marknadsföring som ger intryck av att fiskolja har effekt på covid-19 och influensa.

2020-12-10

 Patent- och marknadsdomstolen har meddelat förbud för ett bolag och en privatperson att i marknadsföring av fiskolja och andra kosttillskott ge intryck att varan kan förebygga sjukdomar eller att den har vissa egenskaper när så inte är fallet. I samma avgörande fann domstolen att fyra Instagraminlägg saknade tillräcklig reklammarkering.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående sexualbrott mot barn

2020-12-10

 Tingsrätten dömer en 30-årig man för ett stort antal sexualbrott mot barn till fängelse i 6 år och 6 månader.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-12-10

 Regeringen har den 10 december utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Restaurangkoncern har inte åtgärdat brister relaterade till smittspridning av coronaviruset och hotas av vite

2020-12-09

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad har vid flera tillfällen konstaterat brister på en restaurangkoncern i centrala Stockholm. Bristerna handlar om hur gäster i olika sällskap ska hålla avstånd till varandra. Nämnden har beslutat att koncernen ska åtgärda bristerna och förelagt att ett vite ska utgå om detta inte sker. Förvaltningsrätten bedömer att nämnden har haft skäl att utfärda vitesföreläggandet och avslår därför restaurangkoncernens överklagande.

Share Öppna i ny flik

Dom i Telia-målet meddelas den 4 februari 2021

2020-12-09

 Svea hovrätt har i veckan avslutat huvudförhandlingen i ett mål om bestickning, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Fel av Skatteverket att neka valutaväxlingsföretag omställningsstöd till följd av covid-19

2020-12-09

 Skatteverket har i två beslut nekat dels Forex Bank AB, dels ChangeGroup Sweden AB, omställningsstöd. Besluten motiverades med att bolagens omsättningstapp hade samband med valutahandel som är undantaget från omställningsstöd. Förvaltningsrätten finner att den valutaväxlingsverksamhet som bolagen bedriver inte är valutahandel enligt reglerna om omställningsstöd.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-12-08

 I veckans inlägg skriver Mira Alkestig om vikten av vidareutbildning för domstolshandläggare. Mira har arbetat som domstolshandläggare i flera år på Södertörns tingsrätt, men hon är för närvarande tjänstledig för att arbeta på Domstolsverket.