Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

37-årig man döms för mord och grovt vapenbrott till fängelse på livstid

2021-01-18

 En 22-årig man sköts till döds på busstorget i Sollentuna centrum den 6 februari 2020. Motivet till brottet är inte känt men tingsrätten har konstaterat att gärningsmannen och offret kände varandra och att de båda hade hanterat narkotika. Eftersom mordet skedde med ett skjutvapen döms gärningsmannen även för grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Kvinna döms för anstiftan av försök till mord på sin före detta man till fängelse 14 år

2021-01-18

 Den 6 september 2019 sköts en advokat utanför sin bostad på Kungsholmen i Stockholm. I en tidigare prövning har en man dömts för försök till mord till fängelse 14 år för att ha avlossat det livshotande skottet. Det här målet har handlat om prövningen av åklagarens påstående att det var advokatens före detta fru som låg bakom skjutningen. Tingsrätten anser att åklagaren har bevisat att kvinnan låg bakom skjutningen och att hon därför ska dömas för anstiftan av försök till mord till fängelse 14 år. I målet döms även en man för medhjälp till försök till mord till fängelse 6 år. Därutöver döms en ...

Share Öppna i ny flik

Huawei har inte rätt att överklaga Post- och telestyrelsens beslut att återuppta 5G-auktionen

2021-01-15

 Huawei har inte rätt att överklaga Post- och telestyrelsens beslut att den 19 januari 2021 inleda auktionen för tilldelning av 5G-frekvenser. Detta är innehållet i ett beslut från förvaltningsrätten i dag.

Share Öppna i ny flik

Nytt datum för dom i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2021-01-15

 

Tingsrätten har idag beslutat att domen i målet meddelas den 3 februari 2021 kl. 11.00.

 

Enligt ett tidigare beslut skulle domen meddelas den 25 januari 2021.

 

Beställning av domen i förväg sker via sodertorns.tingsratt.avdelning6@dom.se.

 

Ett pressmeddelande och sammanfattning av domen kommer att publiceras i samband med att dom meddelas.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om inhibition i mål om elektronisk kommunikation

2021-01-15

 Överklagande från Huawei avvisat

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-01-15

 Ett beslut om avslag på begäran att återfå ett pass som omhändertagits av Migrationsverket ska överklagas till förvaltningsrätt och inte till migrationsdomstol.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2021-01-15

 Det finns inget krav på att minskningen av rätten till assistansersättning måste överstiga någon viss nivå för att förutsättningarna för omprövning av sådan rätt ska anses vara uppfyllda enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående grov skadegörelse, grov mordbrand m.m.

2021-01-15

 Tingsrätten har idag kl. 11.00 meddelat dom i målet mot tre tilltalade rörande bränder i Södra Ryd inom Skövde kommun.

Share Öppna i ny flik

Tiden från brott till avgörande ska nu kortas över hela landet

2021-01-14

 Snabbare lagföring är en försöksverksamhet som minskat tiden från polisingripande till avgörande för vissa brott. Utvärderingen av försöksverksamhetens första skede visade att tiden från brott till dom mer än halverats. Inom försöksverksamheten samarbetar flera myndigheter. Nu har den byggts ut över landet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-01-14

 Regeringen har den 14 januari utnämnt: