Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om sprängningarna i Husby och Kista

2021-01-05

 I januari 2020 sprängde någon delar av två flerbostadshus, i Husby och Kista. Sprängningarna medförde stora materiella skador på hus och lägenheter och stor oro hos de boende. Ett hundratal boende tvingades att under flera månader evakuera sina lägenheter. Solna tingsrätt har nu dömt i målet.

Share Öppna i ny flik

Måttligt bötestraff för upphovsrättsbrott då medupphovsman tillgängliggjort kortfilmer via YouTube

2020-12-30

 

Några personer, som varit verksamma inom film och media, spelade in nio kortfilmer som tillgängliggjordes via en YouTubekanal. Det hela var ett icke-kommersiellt hobbyprojekt vänner emellan. Samarbetet bröts senare och en av upphovsmännen laddade ner filmerna, varefter han tillgängliggjorde dem från en egen YouTubekanal och länkade till denna från en hemsida som han själv drev. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att förfogandet skedde utan medupphovsmannens samtycke och att det därmed utgör upphovsrättsi...

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag dömt en man för mord och försök till mord till livstids fängelse

2020-12-30

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål där åklagaren har väckt åtal för bl.a. mord och försök till mord på Birger Jarlsgatan i Stockholm i mars 2020. Den man som har åtalats för gärningarna har dömts till livstids fängelse. Han ska också betala skadestånd till den avlidnes föräldrar och den man han har försökt att mörda.

Share Öppna i ny flik

Undantag från strandskydd medges inte

2020-12-29

 Ägarna till en skärgårdsfastighet hade fått tillstånd att bygga en båthusanläggning. Den anläggning de byggde blev avsevärt större än vad tillståndet medgav. De ansökte i efterhand om tillstånd till den större anläggningen. Ansökan avslogs.

Share Öppna i ny flik

Ingen ny schablon för viss typ av anhörigersättning

2020-12-29

 I Högsta domstolen var frågan om en högre schablon skulle slås fast för anhörigersättning vid uppsåtligt dödande i ett fall där den nära anhörige har bevittnat mordet än när denne i efterhand har underrättats om mordet.

Share Öppna i ny flik

Äntligen vänder det - trots pandemin ett positivt resultat 2020 för Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

2020-12-28

 Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har under hela 2000-talet haft svårt att avgöra lika många ärenden som kommit in. Med undantag för några enstaka år har successivt antalet inneliggande och ännu inte avgjorda ärenden ökat år från år. Samma sak har gällt för handläggningstiderna. I år kan man dock se ett tydligt trendbrott.

Share Öppna i ny flik

Man dömd till fängelse på livstid för mord på sin mamma

2020-12-28

 Attunda tingsrätt dömde i dag en 31-årig man till fängelse på livstid för att ha mördat sin mamma vid hennes villa i Järfälla.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadsanpassningsbidrag

2020-12-23

 Bostadsanpassningsbidrag har inte ansetts kunnat lämnas till inköp och installation av ett rullstolsgarage.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-12-23

 Tillhandahållande av myggbekämpningstjänster har ansetts utgöra omsättning av tjänst enligt mervärdesskattelagen (1994:200), när en del av ersättningen för tjänsterna utgörs av statliga bidrag som utbetalas till den som tillhandahåller tjänsterna och inte till beställaren av dem.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-12-23

 Promemorian Covid-19-lag