Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Voltaren T, 25 mg tablett, ska receptbeläggas från och med den 1 juni 2020

2020-05-07

 Förvaltningsrätten i Uppsala har kommit fram till att de säkerhetsrisker som är förknippade med läkemedel som innehåller diklofenak, vilket är fallet med Voltaren T, 25 mg tablett, medför att läkemedlet ska vara receptbelagt från och med den 1 juni 2020.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt, mervärdesskatt m.m.

2020-05-07

 

Fråga om avdrag kan vägras för kostnader i en näringsverksamhet på den grunden att kostnaderna är hänförliga till tillgångar som ägs av någon annan än den som bedriver verksamheten. (Mål nr 4583-19 och 4584-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4903-18 och 4904-18).

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad i mål om brott på förskola i Botkyrka

2020-05-07

 Huvudförhandlingen i tingsrättens mål angående bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande och kränkande fotografering på en förskola i Botkyrka i södra Stockholm avslutades den 7 maj 2020.

Share Öppna i ny flik

Överklagande av djurförbud

2020-05-07

 Förvaltningsrätten i Jönköping har avslagit ett överklagade av djurförbud som gäller en man som tidigare förbjudits att tills vidare ha hand om samtliga djurslag utom hund och katt.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt för mord och grov mordbrand i Tumba

2020-05-07

 Åklagare har i dag väckt åtal vid Södertörns tingsrätt, avdelning 6, mot en man för två mord och grov mordbrand den 18 december 2019 i Tumba, Botkyrka kommun.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till översvämningsskydd mot havet på Falsterbohalvön

2020-05-07

 Efter ansökan från Vellinge kommun har mark- och miljödomstolen meddelat tillstånd enligt miljöbalken till ett knappt 20 km långt översvämningsskydd för att skydda bebyggelse och infrastruktur på Falsterbohalvön. Skyddet avses att i huvudsak placeras i anslutning till bebyggelsen utan att, där det kunnat undvikas, gå in på hävdade tomtplatser.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer fyra män för synnerligen grovt narkotikabrott

2020-05-07

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett uppmärksammat mål om framställning av cirka 43 kg amfetamin i en lägenhet i Borås. Tingsrätten har funnit att de fyra åtalade männen har gjort sig skyldiga till synnerligen grovt narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för grov obehörig befattning med hemliga uppgifter om Sveriges försvar

2020-05-07

 Tingsrätten har i dag dömt en 47-årig man till åtta månaders fängelse för att ha hanterat hemliga uppgifter om Sveriges försvar.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsanpassningsbidrag

2020-05-06

 

Fråga om ett fast förankrat men flyttbart garage till en elrullstol är att anse som en anpassning eller komplettering av en fast funktion i eller i anslutning till bostaden. (Mål nr 4637-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1982-19).

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har idag frikänt två personer från åtalen för mord i en källarlokal i Sätra

2020-05-06

 Två personer åtalades för att tillsammans med en annan person, som är avliden, ha mördat två unga män i en källarlokal i Sätra. Den ena personen dömdes i tingsrätten för mord till livstids fängelse medan den andra frikändes. Svea hovrätt har idag kommit fram till att åklagarens bevisning inte räcker och har därför frikänt båda personerna från åtalen för mord alternativt medhjälp till mord. Den ena personen har dömts för narkotikabrott, brott mot vapenlagen och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, till fängelse i två år och sex månader. ...