Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Pappa och två söner döms för mord med hedersmotiv i Kiruna

2020-12-11

 En ung man blev i somras knivhuggen till döds på en lokalbuss i Kiruna. En man och hans två söner, 17 och 15 år döms nu för mord. Påföljden för pappan bestäms till livstidsfängelse. Sönerna får sluten ungdomsvård i 4 år respektive 2 år och 8 månader.

Share Öppna i ny flik

Talan om hävning p.g.a. tidigare användning av företagsnamn ogillas eftersom sådan användning inte visats

2020-12-11

 

Tvisten rör frågan om registrering av bifirma har skett trots pågående användning av förväxlingsbart kännetecken. Den som yrkat hävning har gjort gällande att innehavaren av den registrerade bifirman varit i ond tro. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning har det inte visats att det äldre kännetecknet användes vid tidpunkten för registrering av den omtvistade bifirman. Redan av detta skäl har hävningstalan ogillats. Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt Patent- och ...

Share Öppna i ny flik

Vilken instans kan återkalla ett flygcertifikat?

2020-12-10

 Transportstyrelsen har återkallat ett flygcertifikat, men kammarrätten har funnit att det bara kan göras av förvaltningsrätten efter ansökan av Transportstyrelsen.

Share Öppna i ny flik

Fel i badrum i en bostadsrättslägenhet medför att köparen får prisavdrag med 120 000 kr

2020-12-10

 Efter köp av en bostadsrätt för 2,2 miljoner kr upptäckte köparen fel i badrummet som medförde att tätskiktet måste göras om och badrummet totalrenoveras. Trots att bostadsrätten sålts i ”befintligt skick” ansågs fel föreligga då lägenheten var i väsentligt sämre skick än köparen hade fog att förutsätta.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om människorov m.m. vid begravningsplats

2020-12-10

 Rättegången där tingsrätten prövar åtalet för människorov, rån, misshandel och våldtäkt vid kyrkogården i Solna är avslutad vad gäller den händelsen.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder marknadsföring som ger intryck av att fiskolja har effekt på covid-19 och influensa.

2020-12-10

 Patent- och marknadsdomstolen har meddelat förbud för ett bolag och en privatperson att i marknadsföring av fiskolja och andra kosttillskott ge intryck att varan kan förebygga sjukdomar eller att den har vissa egenskaper när så inte är fallet. I samma avgörande fann domstolen att fyra Instagraminlägg saknade tillräcklig reklammarkering.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående sexualbrott mot barn

2020-12-10

 Tingsrätten dömer en 30-årig man för ett stort antal sexualbrott mot barn till fängelse i 6 år och 6 månader.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-12-10

 Regeringen har den 10 december utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Restaurangkoncern har inte åtgärdat brister relaterade till smittspridning av coronaviruset och hotas av vite

2020-12-09

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad har vid flera tillfällen konstaterat brister på en restaurangkoncern i centrala Stockholm. Bristerna handlar om hur gäster i olika sällskap ska hålla avstånd till varandra. Nämnden har beslutat att koncernen ska åtgärda bristerna och förelagt att ett vite ska utgå om detta inte sker. Förvaltningsrätten bedömer att nämnden har haft skäl att utfärda vitesföreläggandet och avslår därför restaurangkoncernens överklagande.

Share Öppna i ny flik

Dom i Telia-målet meddelas den 4 februari 2021

2020-12-09

 Svea hovrätt har i veckan avslutat huvudförhandlingen i ett mål om bestickning, grovt brott.