Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff för grova bedrägerier och penningtvätt

2022-07-14

 Tingsrätten har idag dömt en 59-årig man från Skåne för grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott till fängelse i sju år och sex månader. Två andra män döms till fängelse i fem år och sex månader respektive tre år och sex månader för att de ”tvättat” pengar från brott. Totalt har över 100 miljoner kronor omsatts i bedrägerihärvan. 59-åringen ska också betala skadestånd till målsägandena på sammanlagt nästan 53 miljoner kr.

Share Öppna i ny flik

Innehav av två kulsprutepistoler var grovt vapenbrott

2022-07-13

 En 18-åring åtalades för bl.a. innehav av två helautomatiska kulsprutepistoler. Vapnen hade, tillsammans med tillhörande ammunition, förvarats gömda i 18-åringens bostad. Högsta domstolen har nu tagit ställning till hur vapenbrottet ska rubriceras.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord och brott mot griftefrid m.m. till fängelse 16 år

2022-07-12

 Tingsrätten har i dag dömt en man för att dels ha berövat en annan man livet genom att skjuta denne i huvudet, dels efteråt ha skadat och skymfligen behandlat den dödes lik. Gärningarna begicks under hösten 2021 i Nyköping och Stockholm. Gärningarna har rubricerats som mord och brott mot griftefrid. Tingsrätten dömer även mannen för grovt vapenbrott för att efter mordet ha innehaft mordvapnet på allmän plats. Påföljden har bestämts till fängelse 16 år.

Share Öppna i ny flik

Två före detta advokater döms till sex respektive fyra års fängelse

2022-07-12

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i målet mot två före detta advokater.

Share Öppna i ny flik

Fällande domar i mål om omfattande Rot-bedrägerier

2022-07-08

 Samtliga sju tilltalade fälls till ansvar efter en ovanligt omfattande rättegång som pågått under 36 förhandlingsdagar i Vänersborgs tingsrätt under våren.

Share Öppna i ny flik

Relationen mellan två kvinnor var sådan att ett parförhållande enligt sambolagen förelåg

2022-07-08

 Två kvinnor som bodde ihop och hade nära gemenskap ansågs leva i ett parförhållande och vara sambor trots att de inte hade något sexuellt samliv.

Share Öppna i ny flik

En student som medverkat vid misstänkta banktransaktioner frikänns från näringspenningtvätt

2022-07-08

 En student blev per telefon kontaktad av en man som pratade engelska. Han frågade om hon kunde hjälpa svenska kunder som ville köpa bitcoin. Hon gick med på att hjälpa till med överföringar av pengar, vilka gick till på det sättet att mannen via mejl meddelade att pengar kommit in på hennes bankkonto och lämnade uppgifter om vart pengarna skulle skickas vidare. Hon gjorde sedan överföringarna via Swish och fick ersättning med tio procent av de belopp som hon förmedlade.

Share Öppna i ny flik

En brygganläggning på kommunens fastighet måste tas bort

2022-07-08

 Mark- och miljödomstolen har idag fastställt Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut att en brygganläggning – som en granne anlagt på kommunens fastighet –ska tas bort.

Share Öppna i ny flik

Man dömd till fängelse i omfattande sexualbrottsmål

2022-07-08

 Kristianstads tingsrätt dömde den 15 februari 2022 en man till 17 års fängelse för grov våldtäkt, våldtäkt, människohandel och grov kvinnofridskränkning. Även hovrätten dömer mannen enligt samtliga åtalspunkter men sänker straffet till fängelse i 11 år.

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2022-07-07

 Regeringen har den 7 juli 2022: