Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer de tre männen för kidnappning och utpressningsförsök i Lund hösten 2019

2020-06-12

 Lunds tingsrätt dömde den 27 mars 2020 tre män, en 18-åring och två 22-åriga, för människorov, försök till människorov och försök till ut-pressning. De båda människorovsbrotten betecknades som mindre all-varliga. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom med den förändringen att fängelsestraffen för de två äldre bestäms till två och ett halvt år och för den yngre till ett år och tre månader.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-06-12

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en förvaltare i sin huvudmans ställe har rätt att ta del av uppgifter som omfattas av sekretess (Mål nr 1846-20, Kammarrättens i Göteborg mål nr 66-20).

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-06-11

 Regeringen har den 11 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten ogillar åtal för äktenskapstvång

2020-06-11

 Lunds tingsrätt ogillade i december förra året ett åtal avseende äktenskapstvång. Åklagaren överklagade domen och målet har nu prövats av hovrätten. Även hovrätten ogillar åtalet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild granskare i ekonomisk förening

2020-06-10

 

Särskild granskare i ekonomisk förening. (Mål nr 1896-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1969-18).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2020-06-10

 

Om den omständigheten att en försäkrads hjälpbehov har minskat till följd av ett byte från ett samhällsstöd till ett annat alltid utgör sådana väsentligt ändrade förhållanden att rätten till assistansersättning ska omprövas (Mål nr 1791-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6661-19).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag häktat en man på sannolika skäl misstänkt för mord 2004

2020-06-10

 

Åtal ska vara väckt senast den 8 juli 2020 klockan 11.00

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med yttrande i målet om Preemraff i Lysekil

2020-06-10

 Yttrande till regeringen kommer att ges måndagen den 15 juni 2020 kl. 14.00. I samband med det kommer Mark- och miljööverdomstolen att publicera ett pressmeddelande och hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Företagare döms för grovt bokföringsbrott

2020-06-10

 Informationsbristerna i ett antal fakturor som ett företag fått från leverantörer var så omfattande att företagets förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunde bedömas. Företagaren, som ansvarade för bokföringen, ansågs därför ha gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Eftersom försummelsen av bokföringsskyldigheten avsett ett belopp som var mycket betydande i relation till rörelsens omsättning och redovisade resultat och beloppet också i sig var mycket betydande ansågs bokföringsbrottet vara grovt.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling gällande mord

2020-06-10

 Häktningsförhandling gällande mord i oktober 2004 kommer att hållas kl. 12.30 i dag.