Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om vapen

2020-11-30

 

Fråga om Polismyndigheten har rätt att besluta om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen på grund av en enskilds engagemang i en viss politisk organisation. (Mål nr 5653-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2511-20).

Share Öppna i ny flik

Olagligt beslut om besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden

2020-11-30

 Stockholms stads beslut att tillämpa besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden att gälla fr.o.m. den 12 november 2020 t.o.m. den 30 november 2020 strider mot lag.

Share Öppna i ny flik

Häktning i mål om flera fall av våldtäkt

2020-11-27

 Tingsrätten har idag omhäktat en person som sedan tidigare är häktad på sannolika skäl misstänkt för tre fall av våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Beslut i målet om åtal för mord i Tollarp

2020-11-27

 Åklagaren har åtalat en 21-årig man för mord av en kvinna. Tingsrätten har kommit fram till att det finns övertygande bevisning om att mannen har berövat kvinnan livet och beslutat att mannen ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning samt att han tills vidare ska vara häktad.

Share Öppna i ny flik

22-årig man häktad för skyddande av brottsling, grovt brott

2020-11-27

 Södertörns tingsrätt har i dag häktat en 22-årig man på sannolika skäl misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Mål om människorov m.m. vid begravningsplats

2020-11-27

 Målet som rör händelsen vid Norra Begravningsplatsen i Solna kommer att äga rum den 30 november samt den 1, 4, 8 och 11 december 2020

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling beträffande skyddande av brottsling, grovt brott

2020-11-27

 Åklagaren begärde igår en person häktad för skyddande av brottsling, grovt brott. Brottet har koppling till fallet med en tolvårig flicka som sköts till döds den 2 augusti 2020 i Norsborg. Häktningsförhandling kommer att hållas vid Södertörns tingsrätt idag kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2020-11-27

 

Fråga om resning i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 3978-18 (se HFD 2019 not. 31).

Share Öppna i ny flik

Inställd huvudförhandling i mål angående enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal

2020-11-26

 Huvudförhandlingen i mål B 1865-20 (enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal) som var planerad att hållas den 1, 3 och 7 december 2020 har ställts in. Anledningen till att huvudförhandlingen ställs in är att hovrätten anser att det inte är lämpligt att hålla huvudförhandlingen i detta mål under rådande pandemisituation.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2020-11-26

 

Fråga om andelar i ett utländskt bolag som upplösts efter en s.k. strike off kan anses avyttrade enligt 44 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).(Mål nr 3849-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6064-18).