Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-02-11

 Regeringen har den 11 februari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2021-02-10

 

Fråga om i vilken utsträckning det är förenligt med undantaget från rätten till frihet för en underårig som är frihetsberövad för att undergå skyddsuppfostran i artikel 5.1 d i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att, med stöd av 1 och 3 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, bereda och genomföra vård av den som fyllt 18 år och som bedömts ha ett socialt nedbrytande bet...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt och mervärdesskatt

2021-02-09

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om Svenska kyrkans tillhandahållanden av vissa tjänster till sina församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift ska inkomst- och mervärdesbeskattas.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten avslår Huaweis yrkande om inhibition av villkor i PTS beslut om 5G-tillstånd

2021-02-09

 Det saknas skäl att besluta att vissa villkor om Huawei i PTS beslut om 5G-tillstånd den 20 januari 2021 tills vidare inte ska gälla (inhibition). Detta är innehållet i ett beslut från förvaltningsrätten i dag.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-02-09

 Szilárd Rado arbetar som administrativ direktör på Södertörns tingsrätt. Vanliga måltyper på en tingsrätt är exempelvis brottmål, mål som handlar om vårdnad och boende för barn och tvister om pengar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återkrav av stöd och nekad utbetalning av stöd

2021-02-09

 Fråga om ett överklagande av ett beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att det finns ett uttryckligt överklagandeförbud.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer 34-årig man till långt fängelsestraff för våldtäkter och fridskränkningar

2021-02-08

 Tingsrätten har i dag dömt en 34-årig gotlänning – mot hans nekande – till ett femårigt fängelsestraff för flera fall av grov fridskränkning och våldtäkt m.m. Mannen har också dömts till att betala skadestånd till brottsoffren på ett sammanlagt belopp om nästa 600 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts mot en man för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i bl.a. Sverige

2021-02-08

 

Åtalet och huvudförhandlingen

Sedan februari 2020 har en man varit häktad som misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling under åren 2018-2019.

Åklagaren har nu väckt åtal mot mannen rörande brottsligheten. Åtalet har kopplingar till det stora narkotikamål (SIGMA) som nu pågår i hovrätten för västra Sverige. Huvudförhandlingen i tingsrätten påbörjas den 10 februari 2021 och beräknas pågå i...

Share Öppna i ny flik

Dokumentärfilmare och vrakexpert frias i Estoniamålet

2021-02-08

 Göteborgs tingsrätt har idag ogillat åtalet mot de två män som har stått åtalade för brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-02-05

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 11328-20.