Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-11-17

 I veckans inlägg skriver domaren Lisa Anestål om målsägandebiträdets roll i brottmål, vilka förutsättningar som måste finnas för att ett målsägandebiträde ska utses av domstolen och annat stöd som den som är målsägande kan få inför och under en rättegång.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd

2020-11-17

 Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i mål rörande inhibition av villkor om Huawei.

Share Öppna i ny flik

Beslut om förbud mot huvudduk upphävs

2020-11-17

 I två domar har Skurups respektive Staffanstorps kommuns beslut ansetts stridande mot bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2020-11-17

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 6456-20

Share Öppna i ny flik

New English-language website for Sweden’s Supreme Administrative Court

2020-11-17

 The case law of the Supreme Administrative Court is now available in English. On a new website, the Court will publish a selection of current precedents within the administrative law area.

Share Öppna i ny flik

Begränsning av antalet platser för åhörare i rättssalarna

2020-11-17

 För att minska antalet besökare vid tingsrätten och hyres- och arrendenämnden har vi idag beslutat att kraftigt inskränka antalet platser för åhörare i rättssalarna.

Share Öppna i ny flik

Häktningar i mål om mord

2020-11-13

 Tingsrätten har idag häktat två personer som bedöms vara på sannolika skäl misstänkta för mord. Brottet ska ha begåtts på Årstabron den 17 september 2020.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd åt asylsökande

2020-11-13

 En utlänning som vistas på förläggning och som enligt bosättningslagen inte kan anvisas till en kommun, har rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. även efter det att uppehållstillstånd beviljats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt och ersättning för kostnader

2020-11-13

 En förutsättning för att redovisning av mervärdesskatt som har debiterats felaktigt ska kunna ändras är att en kreditnota utfärdas. Det kravet har ansetts vara uppfyllt när säljaren har skickat kreditnotor till de adresser som kunderna uppgett vid köpet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tull och mervärdesskatt

2020-11-13

 

Ett företag har transporterat varor till Sverige, vilka omfattas av förmånstull enligt bestämmelser i ett avtal som unionen har ingått med tredje land, men har inte avslutat transiteringen på ett korrekt sätt och påförts tullskuld av Tullverket. Fråga om under vilka förutsättningar Tullverket får påföra tullskuld och hur tullskulden i så fall ska beräknas. Även fråga om skattskyldighet för mervärdesskatt. (Mål nr 6670-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 587...