Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2022-03-03

 Regeringen har den 3 mars 2022 utnämnt Mikael Forsgren att vara lagman i Umeå tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Inget vite för Kronfågel AB

2022-03-02

 Förvaltningsrätten i Linköping avslår Länsstyrelsen i Södermanlands läns ansökan om utdömande av vite, eftersom vitesföreläggandet som ligger till grund för ansökan inte uppfyller kravet på tydlighet.

Share Öppna i ny flik

Make eller sambo kan inte överta ett hyresavtal som är ogiltigt på grund av hyresgästens svek vid avtalets ingående

2022-03-02

 Högsta domstolen har prövat hur förhållandet mellan ogiltighet enligt avtalslagen å ena sidan, och jordabalkens regler om rätt för makar eller sambor att överta en hyresrätt å den andra, ska bedömas.

Share Öppna i ny flik

Ändrade förhandlingsdagar under vecka 11 i det så kallade Notviken-målet

2022-03-02

 Förhandlingsdagarna blir den 14 - 15 mars och den 17 - 18 mars.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om placering enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2022-03-02

 Fråga om ett placeringsbeslut som fattas när den unge är omedelbart omhändertagen är överklagbart (Mål nr 6402-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2375-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

2022-03-01

 Om det när föräldrapenning har lämnats felaktigt kan ske ett s.k. återställande av de ersättningsdagar som en förälder kan ta ut, så att de felaktigt ersatta dagarna inte räknas av från förälderns totala antal ersättningsdagar. (Mål nr 7460-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3683-20).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-03-01

 I veckans inlägg får ni läsa om organisationen Process Kedjan som besökte tingsrätten förra veckan. Organisationen försöker att ge unga motivation att bygga ett liv fritt från kriminalitet och droger och de första kontakterna tas ofta redan under tiden i häkte.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord

2022-03-01

 En 27-årig man döms i dag av tingsrätten för mord till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

En våldtäkt under knivhot bedöms som grovt brott

2022-03-01

 En våldtäkt som genomfördes under knivhot bedöms med hänsyn till samtliga omständigheter som grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Förslag för bättre kostnadskontroll av ersättningar till rättsliga biträden

2022-03-01

 Domstolsverket har på regeringens uppdrag analyserat varför kostnaderna för rättsliga biträden ökat under flera år och har idag också lämnat förslag på åtgärder för att skapa en bättre kostnadskontroll.