Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Skärpt straff och livstids utvisning för våldtäktsman

2021-04-19

 Svea hovrätt har idag dömt en man för bland annat en fullbordad våldtäkt i Rågsved sommaren 2019 och flera våldtäktsförsök på Söder i Stockholm hösten 2020. Offren var fyra kvinnor. Hovrätten höjer straffet från sex till åtta års fängelse. Hovrätten utvisar också mannen på livstid.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt och mervärdesskatt m.m.

2021-04-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målen funnit att avdrag inte får vägras för kostnader i en näringsverksamhet, eller för ingående mervärdesskatt som hänför sig till sådana kostnader, på den grunden att de avser tillgångar som ägs av någon annan än den som bedriver verksamheten.

Share Öppna i ny flik

Rättegång vid Södertörns tingsrätt ställs in efter ordningsstörningar

2021-04-16

 Idag påbörjades rättegången i ett mål gällande förberedelse till mord m.m. med fem häktade. Efter att ett stort antal personer kommit till tingsrätten för att närvara vid rättegången uppstod ordningsstörningar och förhandlingen fick avbrytas.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mordförsök på sin fru

2021-04-16

 Mannen högg sin fru 16 gånger med en kniv i den lägenhet där sex av parets sju barn låg och sov. Mannen döms till fängelse 10 år och ska utvisas från Sverige.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2021-04-15

 Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv av flyttbara moduler som hyrs ut för bostadsändamål. (Mål nr 3988-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1886-19).

Share Öppna i ny flik

Förhandling i mål om sexuella övergrepp mot barn inleds den 19 april

2021-04-15

 Måndagen den 19 april 2021 kl. 09.00 inleds förhandling i mål där en man och en kvinna suttit häktade sedan förra sommaren misstänkta för en stor mängd sexuella övergrepp mot barn. Den tredje misstänkta i målet, en kvinna, är inte frihetsberövad.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om psykiatrisk tvångsvård

2021-04-15

 Fråga om vilken betydelse det har att en samordnad vårdplan saknas vid prövning av chefsöverläkarens ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård.

Share Öppna i ny flik

Svenska Akademien får inte framgång i domstol i mål om klassikerskydd för vissa äldre diktverk

2021-04-15

 Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat dom i en upphovsrättslig tvist mellan Svenska Akademien och föreningarna Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen. Domstolen har inte bifallit Akademiens begäran om att föreningarna ska förbjudas att återge (publicera) utdrag ur vissa diktverk av Esaias Tegnér, Viktor Rydberg och Verner von Heidenstam samt utdrag ur Hávamál.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-04-15

 Regeringen har 15 april utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Huvudmännen i den öppna cannabisförsäljningen på Fosievägen döms till fleråriga fängelsestraff

2021-04-14

 Malmö tingsrätt har idag dömt åtta män för inblandning i en verksamhet rörande öppen försäljning av cannabis på bl.a. Fosievägen i Malmö. Tingsrätten har också dömt 26 personer för innehav av mindre mängder cannabis som kan knytas till köp från försäljningsverksamheten.