Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

2018-01-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar uttalat sig om vilka omständigheter som ska vägas in vid bedömningen av om ett visst område utgör kyrkotomt enligt kulturmiljölagen. I en av domarna har domstolen också tagit ställning till om en förening som tillvaratar miljöskyddsintressen har rätt att överklaga ett sådant beslut som är i fråga.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt för mord m.m. i Katrineholm

2018-01-26

 Åtal har väckts i Nyköpings tingsrätts mål B 1456-17 gällande mord, anstiftan av mord och grov misshandel, flera fall av grovt vapenbrott, grov utpressning, penningtvätt, anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse, och våldtäkter i Katrineholm.

Share Öppna i ny flik

Huvudmän i telefonförsäljningsföretag döms för grova bedrägerier

2018-01-25

 Även hovrätten dömer huvudmännen i de under år 2011 verksamma telefonförsäljningsföretagen Annonskonsulterna och Kastofon för grova bedrägerier, men frikänner anställda säljare.

Share Öppna i ny flik

Larmoperatör döms för tjänstefel

2018-01-24

 Larmoperatören Leila Isa vid Polismyndigheten Regionledningscentral Syd har åtalats för tjänstefel i två fall.

Share Öppna i ny flik

Ångermanlands tingsrätt har idag dömt en kvinna som stått åtalad för bl.a. olaga förföljelse av en ishockeyspelare

2018-01-24

 Tingsrätten gör den bedömningen att Ida Byström kan knytas till de avsändaradresser, användarkonton och telefonnummer som har använts vid brottsligheten.

Share Öppna i ny flik

Khalid Alfarhani döms för skjutningen i Eskilstuna

2018-01-24

 På kvällen den 9 november 2017 trängde två maskerade män in i en lägenhet på Nyforsgatan i Eskilstuna. Den ene var beväpnad med pistol och den andre med kniv. De hotade de tre män som fanns i lägenheten och sköt en av dem i benen. En av männen försökte också knivhugga offret. Innan skotten föll uttalade 23-åriga Khalid Alfarhani att offret hade ”golat”, något som offret kopplar till en polisanmälan han gjort mot den åtalade 23-åringens bror. Skadorna var allvarliga men inte livshotande. Ett viktigt bevis var offrets iakttagelse av att skytten lyfte på maskeringen vid ett tillfälle och att han ...

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2018-01-23

 I veckans blogginlägg fortsätter tf. rådmannen Per-Erik Andersson att berätta om grunder för ansvarsfrihet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om fågelägg skjuts upp

2018-01-23

 Domen i det så kallade fågeläggsmålet, rörande bl a grovt jaktbrott och grovt artskyddsbrott har skjutits upp. Domen kommer meddelas den 2 februari 2018 kl. 11.00 på grund av hög arbetsbelastning.

Share Öppna i ny flik

Hovrättens dom i Girjasmålet

2018-01-23

 En enig hovrätt har idag meddelat dom i målet mellan Girjas sameby och staten. Hovrätten anser att samebyn har bättre rätt än staten att jaga efter småvilt och fiska på det aktuella området, men att det inte är fråga om en ensamrätt. De nuvarande reglerna om att länsstyrelsen prövar frågor om upplåtelse till andra anses inte strida mot grundlagen. Hovrätten fastställer därför att samebyn har...

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Stockholm söker föredragande

2018-01-23

 Två annonser är publicerade. En är en traditionell föredragande tjänst, tillsvidareanställning. Den andra är tidsbegränsad och vänder sig till sökande som ska arbeta med migrationsmål. Välkommen med din ansökan senast den 4 februari.