Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-09-27

 Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut 2017-04-26 rörande utvidgat strandskydd för Botkyrka kommun.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

2018-09-27

 Lagen mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig på ett visst förfarande i samband en ändring av ägarstruktur. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

2018-09-27

 Frågan rör inkomstskatt. Prövningstillstånd meddelas till följd av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål nr 4815-17 och 4816-17 (Mål nr 4817-17--4841-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3019-3021-16, 3026-3031-16, 3033-16, 3035-16, 3039-16 och 3041-3052-16).

Share Öppna i ny flik

Man döms för bland annat grovt olaga hot och misshandel i Ängelholm

2018-09-27

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt den man som kastade två stycken attrapper av brandbomber, s.k. molotovcocktails, mot en restaurang i Ängelholm. Mannen döms för misshandel, grovt olaga hot, skadegörelse, brott mot knivlagen och våldsamt motstånd till ett och ett halvt års fängelse. Han utvisas också ur riket.

Share Öppna i ny flik

Den nya sexualbrottslagstiftningen - nytt inlägg på domarbloggen!

2018-09-25

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Christine Stridsberg om den nya sexualbrottslagstiftningen som i media ofta har kallats för ”samtyckeslagstiftningen”.

Share Öppna i ny flik

Passiv lagring av ett datorprogram sedan en licens upphört utgjorde inte upphovsrättsintrång

2018-09-25

 En passiv lagring av ett datorprogram utan att något exemplar framställs genom användning utgör inte ett förfogande av programmet som omfattas av upphovsmannens ensamrätt. En sådan lagring utgör därför inget upphovsrättsintrång.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen: Den s.k. gymnasielagen får tillämpas

2018-09-25

 Den s.k. gymnasielagen får tillämpas. Det konstaterar Migrationsöverdomstolen i dag i två domar. Lagen innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier och trädde i kraft den 1 juli 2018. Migrationsöverdomstolen anser inte att stadgad ordning har åsidosatts. Bestämmelsen om sänkt beviskrav strider inte heller mot aktuella EU-regler.

Share Öppna i ny flik

17 års fängelse för mord på Ålidhem

2018-09-25

 Tingsrätten har idag dömt en man till 17 års fängelse för mord som begicks i en studentbostad på Ålidhem i Umeå i april i år samt för övergrepp i rättssak och för ringa narkotikabrott. Den medtilltalade har frikänts från ansvar för medhjälp till övergrepp i rätts-sak och för skyddande av brottsling, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen gällande åtalet mot den person som i media benämns som "Kulturprofilen" är avslutad

2018-09-24

 Tingsrätten beslutade i dag att den person som i media är benämnd som "Kulturprofilen" häktas såsom på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt. Dom i målet kommer att meddelas måndagen den 1 oktober 2018 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i migrationsmål

2018-09-24

 Uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen jämfört med 11 § tillfälliga lagen kan bara beviljas om det föreligger sådana omständigheter som kan anses vara synnerligen ömmande omständighteer och det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen. (Mål nr UM 8834-18, referat MIG 2018:16)