Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i målet med en internationellt känd artist

2019-08-08

 Dom i målet meddelas den 14 augusti 2019 kl. 14.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Press conference regarding the judgment in the case concerning an internationally known artist

2019-08-08

 The judgment will be issued on 14 August 2019 at 14.00. At the same time a press release will be issued. The court will also hold a press conference.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i målet med den internationellt kände artisten är avslutad

2019-08-02

 Dom i målet meddelas den 14 augusti 2019 kl. 14.00. De tilltalade har försatts på fri fot.

Share Öppna i ny flik

The trial concerning an internationally known artist has been concluded

2019-08-02

 The judgment will be announced on 14 August 2019 at 14.00. The defendants have been released from custody.

Share Öppna i ny flik

Ändrad starttid för huvudförhandlingen i målet mot den artist som är misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

2019-07-31

 Med ändring av vad som tidigare har meddelats kommer huvudförhandlingen den 1 och 2 augusti att starta kl. 09.00.

Share Öppna i ny flik

Changed time for the trial in the case regarding suspected assault in Stockholm on 30 June 2019

2019-07-31

 The hearing on 1 August and 2 August will start at 09.00 am, instead of at 09.30 am as was previously announced.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer man för vapenfynd i Taberg

2019-07-29

 Jönköpings tingsrätt dömde i maj en 32-årig man för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i fem år. Även Göta hovrätt dömer mannen, men anser att gärningen i stället ska bedömas som ett grovt vapenbrott. Påföljden bestäms till fängelse fyra år.

Share Öppna i ny flik

Uppdaterad information om rättegången i målet mot den artist som är misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

2019-07-29

 Mot bakgrund av det stora mediala och publika intresset flyttas huvudförhandlingen till Stockholms tingsrätts säkerhetssal. Massmedia får använda elektronisk utrustning för rapportering från rättssalen.

Share Öppna i ny flik

Updated information about the trial in the case regarding suspected assault in Stockholm on 30 June 2019

2019-07-29

 Because of the large interest from the media and the public the hearing has been moved to Stockholm District Court’s secure courtroom. Representatives of the media are permitted to use electronic equipment to report from the courtroom.

Share Öppna i ny flik

Filmen ”Fast & Furious: Hobbs & Shaw” tillåts från elva år

2019-07-26

 Statens medieråd beslutade att godkänna filmen ”Fast & Furious: Hobbs & Shaw” för offentlig visning med åldersgränsen från femton år. Efter överklagande från filmdistributören United International Pictures AB har förvaltningsrätten beslutat att sänka åldersgränsen för filmen till elva år.