Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

2022-05-25

 Föräldrapenning; fråga gällande tillämpningen av 4 § andra stycket förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenning-grundande inkomst jämförd med 26 kap. 13 § första stycket och andra stycket 1 socialförsäkringsbalken (Mål nr 3280-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2119-21).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer två män i 40-årsåldern för att ha påbörjat en resa i syfte att ansluta sig till terroristorganisationen Islamiska staten (IS)

2022-05-25

 De båda männen, som är bröder, greps på Landvetter flygplats den 19 februari 2022 när de var på väg till Turkiet. Männen döms till fängelse i åtta månader.

Share Öppna i ny flik

Möt Matilda, en av våra domstolshandläggare

2022-05-24

 Matilda Hansson berättar om sin arbetsplats och sin roll som domstolshandläggare vid Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Ett steg närmare ny domstolsbyggnad i Vänersborg

2022-05-24

 Domstolsverket har genomfört en upphandling av en ny domstolsbyggnad för tingsrätten samt mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Inflyttning beräknas ske sommaren 2026. Upphandlingen förutsätter regeringens godkännande. Efter anbudsutvärdering har Domstolsverket nu lämnat tilldelningsbeslut. Den vinnande anbudsgivaren är Hemsö AB. Den nya domstolsbyggnaden kommer att uppföras intill centralstationen i Vänersborg.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-05-24

 I slutet av april anordnade tingsrätten ett EU-internat för tingsrättens fiskaler och administrativa jurister. Veckans inlägg handlar om de olika föredragen som vi lyssnade till under vårt internat. Inlägget är skrivet av tingsfiskalen Linnea Järlefelt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetsgivaravgifter m.m.

2022-05-23

 Rabatter och premier som ett förlag utger i samband med jultidningsförsäljning har ansetts utgöra sådan ersättning för arbete som ska ingå i underlaget för beräkning av förlagets arbetsgivaravgifter.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-05-19

 Regeringen har den 19 maj 2022 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Rättegången rörande grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB är avslutad.

2022-05-19

 

Dom i målet meddelas den 22 juni 2022 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grov skadegörelse - Klotter

2022-05-19

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål gällande bland annat grov skadegörelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-05-18

 Rätt att ta del av allmän handling.