Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts vid Falu tingsrätt i två mål gällande bland annat mord

2019-09-04

 Åtal har väckts vid Falu tingsrätt i två mål gällande bland annat mord. Huvudförhandlingen i det ena målet börjar idag och i det andra på fredag.

Share Öppna i ny flik

Rättegången om mord i Märsta behöver tas om på grund av feltolkning

2019-09-03

 Hovrätten har på grund av allvarliga brister i tolkningen skickat tillbaka ett mål till tingsrätten för ny prövning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om morden i Vivalla sommaren 2018

2019-09-03

 Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom för fyra av de män som vid Örebro tingsrätt åtalades för mord för händelserna i Vivalla den 3 juli 2018. Detta innebär att en av dem frikänns från ansvar, medan två av dem döms för mord till 15 år och 10 månaders fängelse respektive 13 år och 10 månaders fängelse. Den fjärde mannen döms för synnerligen grov misshandel till 5 år och 10 månaders fängelse.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten frikänner man som åtalats för medhjälp till synnerligen grov misshandel

2019-09-02

 Sedan två unga män tidigare dömts av hovrätten för synnerligen grov misshandel i Kalix i maj 2018 meddelar hovrätten i dag dom mot den man som stått åtalad för medhjälp till brottsligheten. Hovrätten har kommit till samma slutsats som tingsrätten och frikänner mannen.

Share Öppna i ny flik

I dag tillträder Cecilia Renfors som justitieråd i Högsta domstolen

2019-09-02

 ?Cecilia Renfors har sedan 2013 tjänstgjort som justitieombudsman (JO). Dessförinnan har hon varit rättssakkunnig och sedermera kansliråd vid Justitiedepartementets processrättsenhet, departementsråd och biträdande enhetschef vid Justitiedepartementets enhet för processrätt och domstolsfrågor, direktör och myndighetschef vid Granskningsnämnden för radio och tv samt hovrättslagman i Svea hovrätt...

Share Öppna i ny flik

39-årig man döms för hets mot folkgrupp efter tal i Helsingborg

2019-09-02

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 39-årig man för hets mot folkgrupp. Mannen, som är imam, har uttalat sig nedsättande mot judar i ett tal under en demonstration på Gustav Adolfs torg i Helsingborg i juli 2017.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2019-08-30

 Den fråga i målet som lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Kammarkollegiets beslut avseende skadereglering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. (Mål nr 3536-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1708-19).

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande angående huvudförhandling i mål om skottlossning i Årsta

2019-08-30

 Huvudförhandling i målet kommer att hållas under nio dagar, med start den 4 september 2019. En huvudförhandlingsplan bifogas. Planeringen är preliminär och kan komma att ändras.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-08-30

 Praktiska eller legala hinder mot att återvända till United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA:s) verksamhetsområde kan innebära att organisationens skydd eller bistånd har upphört.

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2019-08-30

 Regeringen har den 29 augusti utnämnt: