Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom rörande anslutningsavgifter till elnätet

2020-03-27

 Tingsrätten har avslagit 3GIS:s krav på att Vattenfall ska betala tillbaka del av anslutningsavgifterna avseende 3GIS:s 175 siter inom områden där Vattenfall har nätkoncession. Tingsrätten har avslagit 3GIS:s talan i dess helhet och förpliktat bolaget att till Vattenfall betala rättegångskostnader med 18 393 127 kr exkl. mervärdeskatt jämte ränta.

Share Öppna i ny flik

Senareläggning av kvällsberedskap vid tingsrätterna

2020-03-27

 Med anledning av pågående pandemi och den ansträngda situation den har medfört för landets domstolar, flyttas kvällsberedskapens införande fram till den 1 september 2020.

Share Öppna i ny flik

Lunds tingsrätt dömer tre män för kidnappning och utpressningsförsök i Lund hösten 2019

2020-03-27

 Tre män, en 18-åring och två 22-åriga, döms alla för människorov, försök till människorov och försök till utpressning. De båda människorovsbrotten betecknas som mindre allvarliga men de döms ändå till långa fängelsestraff.

Share Öppna i ny flik

Tillfälligt förkortade telefontider (uppdaterad)

2020-03-26

  Telefontiderna på Eskilstuna tingsrätt inskränks från och med den 26 mars 2020 till att vara kl. 8.15 - 11.30 samt 13.30-15.00.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2020-03-26

 

Sjukpenning; fråga om sjukpenning fortsatt ska betalas ut när en person under pågående sjukperiod påbörjar en ny anställning hos samma arbetsgivare. (Mål nr 292-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 750-19).

Share Öppna i ny flik

Svenskt bolag inom en internationell koncern nekas avräkning med miljardbelopp

2020-03-26

 Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom kommit fram till att Flir Commercial Systems AB som ingår i en internationell koncern saknar rätt till avräkning av så kallad fiktiv utländsk skatt.

Share Öppna i ny flik

Länsstyrelsens fakturor utgjorde inte beslut

2020-03-26

 Kammarrätten har prövat om fakturor som länsstyrelsen har skickat till två djurhållare är godtagbara förvaltningsbeslut.

Share Öppna i ny flik

Penningtvättsförseelse men inget skadestånd

2020-03-26

 En man döms för att ha tagit emot pengar på sina konton. Pengarna visade sig komma från bedrägerier begångna mot en kvinna. Han är dock inte skadeståndsskyldig för den skada som bedrägerierna har orsakat kvinnan.

Share Öppna i ny flik

Dom i fentanylmålet

2020-03-26

 Linköpings tingsrätt meddelade idag den 26 mars dom i det s.k. fentanylmålet.

Share Öppna i ny flik

Tillfälligt förkortade telefontider

2020-03-25

  Telefontiderna på Eskilstuna tingsrätt inskränks från och med den 26 mars 2020 till att vara kl. 8.00 - 11.30 samt 13.30-15.00.