Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2019-11-14

 Innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet.

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff för uppmaning på sociala medier att ge pengar till terroristorganisationer

2019-11-13

 Enligt meddelanden på ett öppet Facebookkonto uppmanades allmänheten att överföra pengar till bl.a. Islamiska staten och Jahbat al-Nusra (en syrisk gren av al-Qaida) via två namngivna personer. En man som var ansvarig för och tillhandahöll meddelandena har dömts för brott mot den s.k. rekryteringslagen. Straffet har bestämts till fängelse sex månader.

Share Öppna i ny flik

Mål ang. grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott m.m. med mycket stort antal inblandade

2019-11-13

 Idag den 13 november 2019 har åtal i målet inkommit till tingsrätten. Åtalet omfattar totalt 93 åtalspunkter. Huvudförhandlingen kommer att inledas den 9 december 2019 i enlighet med tingsrättens tidigare planering. Tingsrätten kommer att löpande lägga ut mer information om målet på denna sida. Stämningsansökan beställs via tingsrätten genom att mejla till blekinge.tingsratt@dom.se Förundersökningen tillhandahålls av polisen i Karlskrona och finns att hämtas på CD-skiva i receptione...

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer två män för givande av muta

2019-11-13

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om mutbrott. Hovrätten ändrar tingsrättens friande dom och dömer två män för givande av muta till villkorlig dom och dagsböter.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten skärper fängelsestraffet för kvinna som dödat sin man

2019-11-13

 En kvinna i 70-årsåldern dömdes av Uddevalla tingsrätt för dråp till fängelse i två år. Hovrätten för Västra Sverige dömer också kvinnan för dråp, men skärper fängelsestraffet. Hon döms till fängelse i fyra år.

Share Öppna i ny flik

Rättegången om bilbränderna i Västra Frölunda är nu avslutad

2019-11-12

 Huvudförhandlingen i målet och dess sambandsmål avslutades den 11 november 2019. Dom kommer att meddelas den 2 december 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-11-12

 Ett aktiebolag avser att mot var och en av bolagets verksamhetsgrenar emittera en serie preferensaktier. Aktier i respektive serie kommer att förvärvas av de som arbetar i verksamhetsgrenen och utdelningen på aktierna bestämmas utifrån resultatet i den. Högsta förvaltningsdomstolen anser att utdelningen utgör ersättning för en arbetsprestation som ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt för skjutningen vid nattklubben Harrys i Jönköping

2019-11-12

 Tingsrätten har mottagit stämningsansökan i målet där tre personer suttit häktade misstänka för bland annat försök till mord.

Share Öppna i ny flik

En man döms för yttrandefrihetsbrotten olaga våldsskildring och hets mot folkgrupp

2019-11-12

 Örebro tingsrätt har idag dömt en man som stått åtalad för yttrandefrihetsbrotten olaga våldsskildring och hets mot folkgrupp med anledning av två artiklar som publicerats på hemsidan www.nordfront.se under 2018 och 2019.

Share Öppna i ny flik

Oenig kammarrätt återkallar taxiförarlegitimation efter misshandel mot minderårig

2019-11-12

 Transportstyrelsen återkallade en taxiförares legitimation efter att denne dömts för misshandel av en minderårig passagerare som betett sig stökigt under färd. Förvaltningsrätten ändrade Transportstyrelsens beslut och ansåg att det var tillräckligt ingripande att meddela varning. Kammarrätten gör en annan bedömning och anser att taxiförarlegitimationen ska återkallas. En ledamot är skiljaktig och anser att varning är en tillräckligt ingripande åtgärd.