Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-02-06

 Bolags tillhandahållande av läkare till en privat vårdgivare som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster till patienter via en digital plattform har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst.

Share Öppna i ny flik

Dom i akupunkturmålet

2020-02-05

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i det mål där en kvinnlig akupunktör åtalats för grovt vållande till annans död. Enligt åtalet skulle kvinnan vid akupunkturbehandling ha orsakat skada på patientens hjärta med blödning i hjärtsäcken och patienten skulle avlidit till följd av det. Tingsrätten har i domen ogillat åtalet och frikänt akupunktören. Som en följd av det har de skadeståndsyrkanden som framställts av den avlidne patientens fru och barn också avslagits.

Share Öppna i ny flik

24-åring döms till 12 års fängelse för det så kallade Durrnäsmordet i Piteå

2020-02-05

 Hovrätten har idag meddelat dom mot den 24-årige man som dömts av Luleå tingsrätt för bland annat mord på en jämnårig man i Durrnäs i Piteå. Även hovrätten dömer mannen för mordet och bestämmer påföljden till 12 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Ny information om huvudförhandlingen i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

2020-02-05

 Beslut har tagits om att slutanförandena i målet kommer att hållas bakom stängda dörrar.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten visar sina nya lokaler

2020-02-05

 Efter tre års byggarbete står nu Helsingborgs tingsrätt färdig. På lördag den 8 februari klockan 10–15 bjuds allmänheten in på ett öppet hus.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har idag frikänt föräldrarna till en 1,5-åring från att genom otillräcklig kosthållning ha orsakat att barnet inte kommit ur ett påstått svälttillstånd.

2020-02-05

 Två föräldrar har tidigare dömts av Nacka tingsrätt för att tillsammans ha medverkat till att deras barn inte kommit ur ett svälttillstånd. De dömdes då också för att senare ha skiljt barnet, som var omhändertaget av socialtjänsten enligt lagen om vård av unga, från den som vårdade barnet enligt den lagstiftningen. Hovrätten frikänner dem nu helt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grov kvinnofridskränkning m.m

2020-02-05

 Tingsrätten har idag meddelat dom i målet angående grov kvinnofridskränkning och våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Förening får inte projektstöd till paintballbana för tävlingsbruk

2020-02-04

 Kammarrätten har bedömt att en förening inte har bevisat att den har betalat de utgifter som man sökt ersättning för och därmed inte uppfyller villkoren för att få projektstöd från Jordbruksverket.

Share Öppna i ny flik

20-årig man döms för mord och en 48-årig man döms för anstiftan till mord

2020-02-04

 Uppsala tingsrätt har i det s.k. ”Forsbymålet” idag dömt en 20-årig man för mord och en 48-årig man för anstiftan till mord. En 47-årig man döms för bl.a. skyddande av brottsling, grovt brott och en 15-årig kvinna döms för skyddande av brottsling.

Share Öppna i ny flik

Karolinska Institutet ska betala 3 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

2020-02-04

 Karolinska Institutet ingick i augusti 2018 ett avtal om köp av molekylärbiologiska produkter utan att annonsera upphandlingen. Förvaltningsrätten anser att det inte funnits förutsättningar att frångå huvudregeln att upphandlingar ska annonseras. Karolinska Institutet ska därför betala en upphandlingsskadeavgift om 3 miljoner kr.