Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelas inte i mål om revisors skadeståndsansvar m.m.

2019-05-17

 Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om bl.a. revisors skadeståndsansvar gentemot det reviderade bolagets moderbolag. Motparternas krav på ersättning för rättegångskostnader – hänförliga till yttranden som dessa på eget initiativ gett in till Högsta domstolen – har avslagits.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en 20-årig man för grov mordbrand avseende branden den 16 januari 2019 i Södra Ryd i Skövde

2019-05-17

 Mannen döms för grov mordbrand, narkotikabrott och narkotikasmuggling. Mordbranden har bedömts som grov då den anlades sent på kvällen i ett flerfamiljshus i ett tättbebyggt samhälle, då den innebar risk för många människors liv och hälsa samt då den ledde till egendomsskador för – lågt räknat – 45 miljoner kr och risk för betydligt större ekonomiska skador. Brottslighetens straffvärde bestäms...

Share Öppna i ny flik

Kriminalvårdens beslut om sammanläggning av strafftid ändras inte

2019-05-16

 Förvaltningsrätten har idag avgjort ett mål om strafftidsberäkning avseende en man som dömts till livstids fängelse för narkotikabrott i Thailand. Målet avsåg sammanläggning av strafftid av det straff som mannen dömts till i Thailand och ett fängelsestraff som han tidigare dömts till i Sverige.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker hovrättslagman

2019-05-16

 Hovrätten söker en hovrättslagman till en av domstolens allmänna avdelningar.

Share Öppna i ny flik

Beslut om flytt av högstadieenheter i Partille kommun upphävs

2019-05-16

 Förvaltningsrätten anser att kommunfullmäktige i Partille kommuns beslut den 26 mars 2019 om att flytta två högstadieenheter till en ny skola inte har kommit till på ett lagligt sätt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål mot 17 personer för bl.a. grova bedrägerier med statligt tandvårdsstöd

2019-05-15

 Nu meddelas dom i ett mål där åtal väckts mot 17 personer och ett bolag för bl.a. flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott avseende det statliga tandvårdsstödet. Av de åtalade personerna fälls 13 för brott, medan åtalet ogillas mot fyra. Yrkandet mot ett bolag om förverkande av pengar bifalls.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i uppmärksammat förtalsmål

2019-05-15

 Göteborgs tingsrätt har idag frikänt författaren till essän ”Ska man tala med Nazister?” från påstått förtalsbrott.

Share Öppna i ny flik

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgifter ändras

2019-05-15

 Förvaltningsrätten i Stockholm ändrar två beslut om sanktionsavgifter från Finansinspektionen. Avgifterna, som påförts två privatpersoner, är för höga och ska enligt förvaltningsrätten sättas ned.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om mord och mordförsök i Högsbo

2019-05-15

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där en man stått åtalad för bl.a. ett mord och ett mordförsök i Högsbo i mars 2018 och december 2017.

Share Öppna i ny flik

Jävig nämndeman skiljs från sitt uppdrag

2019-05-15

 Göteborgs tingsrätt har idag beslutat att den nämndeman som var jävig i ett mål om brott mot luftfartslagen inte längre ska få vara nämndeman vid tingsrätten. Nämndemannen anses ha agerat så olämpligt att det skulle skada förtroendet för den dömande verksamheten om han fick fortsätta sitt uppdrag.