Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om premiepension till efterlevande

2021-06-24

 Vid prövning av rätt till premiepension till efterlevande har det förhållandet att pensionsspararen ett år före dödsfallet av hälsoskäl flyttat till ett äldreboende inte ansetts innebära att samboförhållandet mellan pensionsspararen och den efterlevande har upphört.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om mervärdesskatt

2021-06-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har dömt i mål om jämkning av avdrag för ingående mervärdesskatt där förhandsavgörande har hämtats in från EU-domstolen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen; fråga om inhibition

2021-06-24

 Fråga om användningen av s.k. fiktiv inkomst vid prövningen av om en person har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. (Mål nr 3391-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2826-21).

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-06-24

 Tre års hemvist är en lämplig riktlinje vid självständigt förvärv av svenskt medborgarskap för barn mellan femton och arton år.

Share Öppna i ny flik

58-årig man friad på grund av polisprovokation

2021-06-24

 Hovrätten har i dag frikänt en man från ett åtal för synnerligen grov narkotikasmuggling och narkotikabrott eftersom brotten föranletts av provokativa åtgärder från polisens sida. En annan man döms för brottsligheten.

Share Öppna i ny flik

Kvinnan som reste till IS och tog med sig sitt 2-åriga barn döms till tre års fängelse även i hovrätten

2021-06-24

 Även hovrätten dömer den kvinna som tillsammans med sitt barn, utan den andra förälderns tillstånd, reste från Landskrona till det av IS kontrollerade området i Syrien till tre års fängelse för egenmäktighet med barn, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten ogillar åtal mot en advokat och en medtilltalad för stämpling till mord

2021-06-24

 Advokaten var åtalad för två fall av stämpling till mord avseende en man som är sammanboende med advokatens tidigare fru. Tingsrätten har funnit att bevisningen mot honom inte är tillräcklig för en fällande dom i den delen. Tingsrätten friar också en annan man som var medtilltalad för en av gärningarna.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-06-24

 Regeringen har den 23 juni 2021 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom i Encromålet meddelas den 14 juli

2021-06-23

 Huvudförhandlingen i det s.k. Encromålet har idag avslutats och dom i målet kommer att meddelas den 14 juli kl. 11.00. I samband med detta kommer tingsrätten att hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-06-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt en arbetsgivares rätt till avdrag för kostnader som arbetsgivaren har när anställda väljer att växla en bonus mot pension.