Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-12-27

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Grovt rattfylleri med A-traktor

2022-12-27

 Rattfylleri med A-traktor, tidigare EPA-traktor, ska bedömas på i princip samma sätt som rattfylleri med bil.

Share Öppna i ny flik

Ny chans till prövning av utplånad samfällighet

2022-12-27

 I avgörandet klargör Högsta domstolen innebörden av en bestämmelse i ärendelagen om överlämnande från en obehörig domstol till en behörig.

Share Öppna i ny flik

En dom om påföljden ungdomsövervakning

2022-12-27

 Högsta domstolen har prövat om en 16-åring som gjort sig skyldig till bland annat våldtäkt mot barn ska dömas till ungdomsövervakning eller ungdomsvård med ungdomstjänst.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om friskolor

2022-12-22

 Förvaltningsrätten avslår överklaganden i tre mål om återkallelse av godkännande att bedriva skolverksamhet. Domarna rör Stiftelsen Imanskolan och Stiftelsen Framstegsskolan.

Share Öppna i ny flik

Beslut om RPU i mål om mord på två personer och grovt barnfridsbrott i Mälarhöjden

2022-12-22

 Efter avslutad huvudförhandling har tingsrätten idag kommit fram till att det finns övertygande bevisning om att den åtalade mannen har begått de i målet åtalade gärningarna. Tingsrätten har beslutat att mannen ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning (RPU).

Share Öppna i ny flik

Nya förändringar i huvudförhandlingsplanen i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2022-12-22

 På begäran av parterna har tingsrätten beslutat att ställa in ytterligare förhandlingsdagar i målet som bland annat rör mord på en 12-årig flicka.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om brottet falsk tillvitelse

2022-12-22

 I avgörandet preciserar Högsta domstolen innebörden av uttrycket ”påstår besvärande omständighet” i straffbestämmelsen om falsk tillvitelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2022-12-22

 Fråga om ett kommunalförbund kan ha rätt att ansöka om ersättning för utbildningskostnader enligt förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (Mål nr 1325-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6162-21).

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande

2022-12-22

 Tingsrätten dömer en 17-åring för mord och mordförsök till sluten ungdomsvård. Han ska också betala skadestånd till den mördades anhöriga och till målsäganden som överlevde.