Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-03-11

 Remissvar avseende promemorian Hållbarhetskriterier - genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Share Öppna i ny flik

Man häktad misstänkt för våldtäkt

2021-03-11

 Tingsrätten har idag häktat en man som i media benämnts som en jurist som tidigare arbetat inom rättsväsendet med flera uppmärksammade mål. Han är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt den 24 - 25 december 2020. Åklagaren ska väcka åtal senast den 25 mars 2021 kl. 11.00. Förhandlingen har på grund av förundersökningssekretess hållits inom stängda dörrar. Det innebär att det endast är åklagarens häktningsframställan och tingsrättens beslut som är offentliga. För beställningar av handlingar i tingsrättens mål hänvisas till: uppsala.tingsratt.e4@dom.se

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i uppmärksammat mål angående misstanke om våldtäkt i Uppsala den 24-25 december 2020

2021-03-11

 Uppsala tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandling torsdagen den 11 mars 2021 kl. 13.30 i tingsrättens lokaler.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-03-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-03-11

 Regeringen har 11 mars 2021 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2021-03-10

 Fråga om tillämplig lagstiftning när regelverket har ändrats under en pågående överprövning.

Share Öppna i ny flik

Åhörarplatser till förhandlingen

2021-03-10

 Huvudförhandlingen i det större narkotikamålet påbörjas den 11 mars i säkerhetssalen i Attunda tingsrätt. Utöver de föranmälda åhörarplatserna för anhöriga och journalister kommer det finnas ett fåtal åhörarplatser för allmänheten. För dessa platser gäller först till kvarn-principen. Observera att antalet platser för allmänheten kommer att vara begränsade. Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. Det är därför viktigt att komma i god tid. Förhandlingen påbörjas kl. 9.00 samtliga dagar. Säkerhetskontrollen på Attunda tingsrätt öppnar ungefär 30 minuter innan förhandlingen ...

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-03-10

 Remissvar avseende promemorian Förarbevis för vattenskoter - kompletterande förslag

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2021-03-10

 Fråga om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att vid en upphandling av ramavtal med fler än en leverantör inte ange en övre gräns för de kvantiteter som kan avropas från ramavtalet. Om så inte är fallet är även fråga för om under vilka förutsättningar en sådan brist kan anses ha medfört att en leverantör har lidit eller kan komma att lida skada. (Mål nr 196-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6433-20).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-03-09

 Veckans inlägg handlar om ombud i tvistemål. Måste man ha ett ombud när man är part i ett sådant mål? Vilka krav ställer lagen på den som är ombud? Kan domstolen hjälpa den part som inte har ett ombud? Domaren Cecilia Mörner har skrivit inlägget.