Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-09-19

 Hur utvecklas man i rollen som domare? I början av juni höll tingsrätten ett internat för våra fiskaler på det temat. Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om internatet och är skrivet av tingsrättens administrativa fiskal.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål om grovt spioneri

2023-09-19

 Högsta domstolen har i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om grovt spioneri. Det innebär att hovrättens dom står fast.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillämpning av resegarantilagen

2023-09-18

 En idrottsturnering utgör inte en turisttjänst enligt paketreselagen som tillhandahålls deltagarna i turneringen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2023-09-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit en ansökan om resning med hänvisning till att det till huvudsaklig del berott på sökandens eget agerande att den nya omständigheten inte har kunnat åberopas i det ordinarie förfarandet.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i målet om mordet på en 15-åring i Skogås inleds den 25 september 2023

2023-09-15

 Den 11 september inkom åtal i målet om mordet på en 15-åring. Åtalet rör den mest omfattande delen i den målserie som Södertörns tingsrätt kommer att påbörja huvudförhandling i med start den 25 september. I åtalet finns påståenden om omfattande och mycket allvarlig brottslighet i samband med att en 15-årig pojke sköts till döds i januari i år på en restaurang i Skogås.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2023-09-15

 Fråga om Tullverkets beslut att avvisa en tulldeklaration är överklagbart (Mål nr 3764-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6411-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

2023-09-15

 Fråga om vad som krävs för att ett utlämnande av uppgifter ska anses hindra arbetets behöriga gång hos den utlämnande myndigheten.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

2023-09-14

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett barn, vars föräldrar är tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd, ska anses bosatt i Sverige i socialförsäkringsbalkens mening trots att barnet inte har uppehållstillstånd (Mål nr 2624-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6361-22).

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2023-09-14

 Regeringen har den 14 september 2023 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till etablering av vindkraft på Storgrundet, Söderhamns och Gävle kommuner

2023-09-14

 Mark- och miljödomstolen har idag lämnat tillstånd till Storgrundet Offshore att bygga och driva en vindkraftsanläggning med maximalt 51 vindkraftverk på allmänt vattenområde i Söderhamns och Gävle kommun.