Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten slutar ta emot fax

2019-01-02

 Hovrätten har slutat skicka dokument via fax. Från och med 1 februari 2019 kommer hovrätten inte heller att ta emot dokument via fax.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en i Sverige obegränsat skattskyldig person, som hade tjänstgjort ombord på ett danskregistrerat fartyg, inte fick beskattas i Sverige på grund av att fartyget gått i internationell trafik under de aktuella resorna.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m.

2018-12-28

 Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg.

Share Öppna i ny flik

Dom i Huskvarnamålet – ej styrkt att tonåringarna har orsakat mannens död

2018-12-28

 Tingsrätten har idag dömt den tilltalade 16-åringen för grov misshandel och ofredande av den 48-årige utländske medborgaren. Påföljden har bestämts till sluten ungdomsvård fem månader.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande grovt bedrägeri/grovt bokföringsbrott

2018-12-28

 Göteborgs tingsrätten dömer idag två män för försök till grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott till fängelse i fyra år samt beslutar om näringsförbud och förverkande av egendom.

Share Öppna i ny flik

Beslut: Upphandling av ramavtal för tolkförmedlingstjänster begärdes överprövad med hänvisning till onormalt låga priser. Förvaltningsrätten avslog begäran. Kammarrätten ger inte prövningstillstånd

2018-12-28

 En anbudsgivare begärde överprövning av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiets upphandling med syfte att teckna ramavtal för tolkförmedlingstjänster för statsförvaltningens räkning. Anbudsgivaren framförde bl.a. att vissa anbud borde förkastas på grund av onormalt låga priser. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog begäran i dom, vilken överklagades till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätte...

Share Öppna i ny flik

29-åring och 25-åring fortsatt häktade

2018-12-27

 Åklagaren har väckt åtal mot två män, 29 och 25 år gamla, för mord. Enligt åtalet har männen den 14 april 2018 dödat en man i Kristianstad. Åtal har också väckts mot en nittonårig kvinna för skyddande av brottsling. Enligt åtalet har kvinnan efter mordet undanröjt handlingar och på så sätt motverkat att mordet skulle uppdagas.

Share Öppna i ny flik

Presskonferens när dom i Huskvarnamålet meddelas

2018-12-27

 Fredag 28 december kl 14,00 meddelar tingsrätten dom i målet där en 16 åring stått åtalad och det förts bevistalan mot en 14 åring, för mord alternativt synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, i Huskvarna. I samband med att dom meddelas kommer Tord Edlund, som varit ordförande vid huvudförhandlingen att hålla presskonferens. Presskonferensen kommer att hållas i...

Share Öppna i ny flik

Terroriståtal i Solna tingsrätt

2018-12-27

 Idag har åklagaren väckt åtal mot sex personer vid Solna tingsrätt rörande förberedelse till terroristbrott och brott mot finansieringslagen. Rättegången börjar den 7 januari 2019.

Share Öppna i ny flik

Aktion vid en minkfarm

2018-12-27

 Fyra personer döms för egenmäktigt förfarande till dagsböter.

 
Warning1