Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande rörande yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring

2021-06-21

 Åtalet avsåg en publicering av en film från attacken i en moské i Christchurch, Nya Zeeland 2019. Det var gärningsmannen som hade filmat dådet medan det pågick. I dådet sköt gärningsmannen ihjäl ett stort antal personer inne i moskén. Filmen publicerades på den grundlagsskyddade webbsidan nordfront.se. Huvudfrågan i målet var om publiceringen hade skett inom ramen för nyhetsförmedling och om den av det skälet hade varit försvarlig.

Share Öppna i ny flik

Skadestånd när en dagvattenledning inte hade hanterats med tillräcklig hänsyn till grannarna

2021-06-21

 En anläggning för bortförsel av dagvatten från en fastighet var trasig. Det orsakade en skada på en grannfastighet. Högsta domstolen har slagit fast att ägaren av en sådan anläggning kan bli skyldig att betala skadestånd till grannarna om anläggningen inte kontrolleras i tillräcklig utsträckning.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-06-21

 Remissvar angående genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk I2019/00931

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-06-21

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 2216-21.

Share Öppna i ny flik

31-årig man döms för oaktsam våldtäkt

2021-06-21

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 31-årig man för oaktsam våldtäkt till tio månaders fängelse. Åklagaren hade i första hand begärt att mannen skulle dömas för grov våldtäkt, men det anser inte tingsrätten är bevisat.

Share Öppna i ny flik

Inställd förhandling på grund av sjukdom

2021-06-21

 I målet om åtal mot 12 personer med koppling till valutaväxlingsbolaget World Exchange Stockholm AB, har förhandlingsdagarna under vecka 25 ställts in på grund av sjukdom.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

2021-06-18

 Stöd vid korttidsarbete.

Share Öppna i ny flik

Sabotage mot blåljusverksamhet

2021-06-18

 Högsta domstolen avgör två mål om tillämpningen av straffbestämmelserna om sabotage mot blåljusverksamhet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt koppleri

2021-06-18

 Tingsrätten har idag meddelat dom mot fyra personer som åtalats för grovt koppleri i bland annat Stockholm under våren 2020. En av de tilltalade, som är häktad, döms för koppleri till fängelse i ett år och tio månader. Han utvisas med förbud för honom att återvända till Sverige inom tio år. En annan av de tilltalade, som också är häktad, döms för koppleri till fängelse i ett år och sex månader. Även han utvisas med förbud för honom att återvända till Sverige inom tio år. De återstående två tilltalade, som tidigare har varit häktade, döms till fängelse i sex månader respektive tre månader. De u...

Share Öppna i ny flik

Man döms efter ny DNA-analys för elva år gammal våldtäkt mot barn

2021-06-18

 Efter återupptagen förundersökning med nya DNA-analyser och beslut om resning har nu en man som 2011 frikändes från våldtäkt mot barn året innan, dömts för brottet till fängelse i ett år och åtta månader.