Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-04-02

 Regeringen har den 2 april 2020 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-04-02

 Regeringen har den 2 april 2020 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Ett editionsföreläggande kan innebära att elektroniskt lagrad information ska tillhandahållas i elektronisk form

2020-04-02

 Den som innehar skriftliga handlingar som kan ha betydelse som bevis kan vara skyldig att lämna ut dem till den som behöver dem i rättegången. Om innehavaren inte vill lämna ut handlingarna kan rätten, om förutsättningarna är uppfyllda, besluta om ett s.k. editionsföreläggande.

Share Öppna i ny flik

Kvarstad i bostadsrätt för dold ägares skulder

2020-04-02

 En kvinna hade i eget namn men för en mans räkning köpt en bostadsrätt och registrerats i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister som ensam ägare. Bostadsrätten kunde enligt Högsta domstolen beläggas med kvarstad för fordran mot mannen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om offentlig upphandling

2020-04-02

 Fråga om förutsättningarna för att upphäva en förlängd avtalsspärr i mål om överprövning av offentlig upphandling.

Share Öppna i ny flik

Antalet inställda förhandlingar ökar

2020-04-02

 Med anledning av den pågående pandemin ställs många förhandlingar vid landets domstolar in. Från och med idag kommer Domstolsverket att varje vecka publicera statistik över antalet inställda förhandlingar på domstol.se

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål angående försök till mord på en advokat är avslutad

2020-04-02

 Dom i målet meddelas den 16 april 2020 kl. 11.00. Tingsrätten har beslutat att den tilltalade ska kvarbli i häkte.

Share Öppna i ny flik

Ett antal programtjänster får inte tillstånd att sända tv i marknätet

2020-04-01

 Ansökningarna om att få sända tv och sökbar text-tv i marknätet har varit fler än vad som kan tillgodoses i det tillgängliga sändningsutrymmet. Ett urval har därför behövt göras beträffande vilka programtjänster som ska få tillstånd att sända marksänd tv samt på vilka tider. Tre programbolag överklagade tillståndsbeslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten har i dag avslagit programbolagens överklaganden.

Share Öppna i ny flik

Ersättning för personskada enligt lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. fick inte utmätas trots att lagen saknar en bestämmelse om utmätningsförbud

2020-04-01

 Lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. ger bl.a. totalförsvarspliktiga och dem som är intagna på kriminalvårdsanstalt rätt till ersättning för vissa personskador. Lagen saknar en föreskrift om utmätningsförbud.

Share Öppna i ny flik

Hyresrättsliga avgöranden

2020-04-01

 Hovrättens hyresrättsliga avgöranden publiceras från och med i dag på denna webbplats.