Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Vissa beslut i ett uppmärksammat mål

2018-12-18

 Åklagaren har väckt åtal mot en 29-årig man för mord. Enligt åtalet har mannen i april 2018 dödat en kvinna i Åhus. Huvudförhandlingen avslutades under gårdagen. Tingsrätten har nu fattat vissa beslut.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i mål om olaga frihetsberövande på ett vård- och omsorgsboende

2018-12-18

 En beredskapssjuksköterska som med hjälp av en fåtölj stängt in en brukare på ett vård- och omsorgsboende på sitt rum frikänns av Högsta domstolen på grund av bristande uppsåt.

Share Öppna i ny flik

Beslut om företagsrekonstruktion för ett aktiebolag sätter inte aktiebolagslagens kapitalbristregler ur spel

2018-12-18

 Högsta domstolen slår fast att den period av personligt betalningsansvar (s.k. medansvarsperiod) som inträder när styrelsen i ett underkapitaliserat aktiebolag inte följer aktiebolagslagens kapitalbristregler inte avslutas genom att bolaget beviljas företagsrekonstruktion.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-12-18

 Fråga om det finns skäl att utesluta en utlänning från att anses som flykting.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för grovt ocker

2018-12-18

 Norrköpings tingsrätt har i dag meddelat dom mot de två män som stått åtalade bl.a. som huvudmän för ocker, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-12-17

 Tillträde till visningar i efterhand av oredigerade inspelningar av föreställningar, t.ex. konserter, teater- eller operaföreställningar, omfattas av reducerad skattesats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ordningslagen

2018-12-17

 Förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter.

Share Öppna i ny flik

Ersättning för medlemstidning bedöms inte vara marknadsmässig därför uttagsbeskattas LO Mediehus AB

2018-12-17

 Förvaltningsrätten har idag beslutat att LO Mediehus AB ska uttagsbeskattas för tillhandahållandet av medlemstidningar till sina ägare. Förvaltningsrätten har, i likhet med Skatteverket, funnit att LO Mediehus AB har tillhandahållit medlemstidningar till sina ägare mot en ersättning som understiger marknadsvärdet.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten fastställer delvis Post- och telestyrelsens föreläggande om att Bahnhof ska lämna ut uppgifter om abonnemang till bl.a. polisen vid misstanke om brott

2018-12-14

 Kammarrätten i Stockholm anser att Bahnhof inte är skyldigt att ge Polismyndigheten tillgång till sådana uppgifter om abonnemang som sparats på grund av den skyldighet att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål som kammarrätten i en dom 2017 bedömt strida mot EU-rätten. Däremot ska Bahnhof lämna ut uppgifter om abonnemang som sparats hos bolaget enligt de regler som tillämpas nu och som...

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i mål om vållande till annans död m.m.

2018-12-14

 På morgonen den 2 april 2017 välte en buss med 58 skolungdomar som var på väg till en skidort i norra Sverige. Tre av ungdomarna avled och ett flertal andra fick skador. Åklagaren har väckt talan mot den 64-årige busschauffören för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada.