Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ett eller två vapenbrott?

2021-05-20

 Samtidigt innehav av vapen på två olika platser har bedömts som endast ett vapenbrott. Det förhållandet att vapnen förvarades på olika platser har ansetts försvårande vid bedömningen av straffvärdet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-05-20

 Regeringen har den 20 maj utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i 24Money-målet

2021-05-20

 Hovrätten har i dag meddelat dom mot tre personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet under åren 2012–2017 (det s.k. 24-Moneymålet). Hovrätten dömer för ytterligare fall av grovt bokföringsbrott samt även för grov trolöshet mot huvudman och grov oredlighet mot borgenärer. Påföljderna för de tre tilltalade skärps och bestäms till fängelse i ett år, tre år respektive tre år och sex månader. De dömda åläggs också näringsförbud under tre år respektive fem år.

Share Öppna i ny flik

Nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

2021-05-20

 Regeringen har utnämnt Linda Haggren till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-05-19

 Fråga om överklagbarhet av Migrationsverkets beslut eller ställningstagande i ärende om uppehållstillstånd för utlänning som utvisats på grund av brott.

Share Öppna i ny flik

Livstidsstraff för mord och mordförsök vid Långbergsskolan i Nyköping

2021-05-19

 Nyköpings tingsrätt har idag dömt en 24-årig man för mord och två mordförsök i september 2020 invid Långbergsskolan i Nyköping till livstids fängelse. En 21-årig man har dömts för skyddande av brottsling, grovt brott, till fängelse i fem månader. En 24-årig kvinna, också åtalad för skyddande av brottsling, grovt brott, har frikänts.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om prövningstillstånd i kammarrätt

2021-05-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i kammarrätt i ett mål om återbetalning av assistansersättning.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2021-05-19

 Beslut i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Inför huvudförhandling i Vetlandamålet

2021-05-19

 Tingsrätten kommer att hålla huvudförhandling i målet den 21 och 24 maj samt den 2 och 3 juni 2021. Den 3 juni är en reservdag. Förhandlingen kommer att hållas i sal 1 i Jönköpings tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Upphävd detaljplan för Muminvärlden på Skutberget i Karlstad

2021-05-18

 Mark- och miljödomstolen har idag upphävt Karlstads kommuns beslut om att anta detaljplan för temapark med ett planerat Mumintema på Skutberget i Karlstads kommun.