Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skjutningar i Norrköping

2021-06-18

 Tingsrätten har idag meddelat dom i två mål som bl.a. gäller två mord och framkallande av fara för annan den 5 december 2019 i Norrköping samt ett mord och ett mordförsök den 9 april 2020 i Norrköping.

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff och höjt skadestånd i mål om olovlig avverkning av träd i Tylösand

2021-06-18

 Liksom i tingsrätten döms en man för anstiftan av grov skadegörelse och anstiftan av egenmäktigt förfarande, avseende avverkning och bortforsling av flera hundra träd, framför allt bergtallar, på kommunens mark framför mannens hus nära stranden i Tylösand, Halmstad. Hovrätten anser att brottsligheten ska bedömas strängare än tingsrätten och ändrar påföljden för mannen till fängelse i ett år och tre månader och höjer skadeståndet som han ska betala till Halmstads kommun till 2,5 miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Byggsanktionsavgift fick betalas när hissar användes utan tillstånd

2021-06-17

 En byggsanktionsavgift har tagits ut för en otillåten användning av hissar trots att den ansvarige gav in ett godkänt besiktningsprotokoll innan byggnadsnämnden sammanträdde i frågan om avgiften.

Share Öppna i ny flik

Sju personer döms för delaktighet i våldsamma upplopp i Malmö i augusti 2020

2021-06-17

 Fem personer i åldrarna 15-20 år döms för att ha kastat sten eller på annat sätt ha deltagit i det våldsamma upplopp som skedde efter en planerad koranbränning den 28 augusti 2020. En 58-årig kvinna och en 26-årig man döms för att ha anstiftat folksamlingen till våldsamt upplopp.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-06-17

 Regeringen har i dag, 17 juni, utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Pressträff när domen om Lilla hjärtat meddelas

2021-06-16

 Hovrättens dom i brottmålet där en 40-årig kvinna har dömts i tingsrätten för bl.a. grovt vållande till annans död av sin treåriga dotter kommer att meddelas den 21 juni 2021 kl. 14.00. Samma dag kl. 14.10 kommer hovrätten hålla pressträff på plats men det finns även möjlighet att delta digitalt.

Share Öppna i ny flik

Fastställelsetalan om vårdnaden kan föras mot socialnämnden

2021-06-16

 En kvinna som fått ett barn i ett surrogatarrangemang utomlands har ansetts kunna föra en fastställelsetalan mot socialnämnden om att hon har vårdnaden.

Share Öppna i ny flik

Ett aktiebolag har ansetts inte ha rätt till skadestånd av en person som inte betalat för tecknade och tilldelade aktier

2021-06-16

 Om en person har tecknat och tilldelats aktier i en nyemission men inte betalar för aktierna har aktiebolaget två huvudsakliga handlingsalternativ, att kräva betalning eller att besluta att de tecknade aktierna ska förverkas. I det senare fallet kan bolaget välja att registrera nyemissionen med konsekvensen att de tecknade aktierna blir ogiltiga. Genom dagens dom klargörs att om aktiebolaget har förverkat aktierna och de blivit ogiltiga kan bolaget inte kräva skadestånd av tecknaren.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i det s.k. Fentanylmålet

2021-06-16

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en man stått åtalad för dråp alternativt grovt vållande till annans död sedan han i sin näringsverksamhet sålt nässprej innehållande en fentanylanalog till personer i olika delar av landet. Elva av personerna avled efter att ha intagit drogen. Tingsrätten dömde mannen till fängelse för grovt vållande till annans död avseende tre av dödsfallen. Hovrätten frikänner nu mannen helt.

Share Öppna i ny flik

Två personer döms för mord och brott mot griftefrid till fängelse 18 år respektive livstid

2021-06-15

 Två män åtalade för mord och brott mot griftefrid har dömts till fängelse 18 år respektive livstid. Båda männen har i olika omfattning erkänt delaktighet i gärningen. Den ena av männen har under utredningen frivilligt lämnat uppgifter som varit av väsentlig betydelse för utredningen av gärningen och får därför viss lindring vid straffmätningen.