Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-06-07

 Remissvar gällande Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU 2023:9)

Share Öppna i ny flik

Malmö tingsrätt flyttar till nytt hus

2023-06-07

 Under midsommarhelgen går flyttlasset från rådhuset till den nybyggda domstolsbyggnaden på Bangårdsplatsen 2, nära Malmö Central.

Share Öppna i ny flik

Fördelningsnyckeln ”först till kvarn” i ramavtal kan vara förenlig med LOU

2023-06-07

 Västerås kommun har i en upphandling av bemanning av socionomer använt sig av ett ramavtal med fastställda villkor som avropas med fördelningsnyckeln ”först till kvarn”. Kammarrätten bedömer att det inte finns skäl att ingripa mot upphandlingen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-07

 Ansökan om rättsprövning avseende beslut om fastställelse av väg- och järnvägsplan.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-06-07

 Den 29 maj varje år firas Veterandagen för att hylla de som bidrar med fredsbevarande insatser i olika delar av världen. Även i år deltog Sveriges Domstolar och i dagens blogginlägg kan du läsa mer om det och om Sveriges Domstolars internationella arbete.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-06-02

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 10702-22.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-06-02

 Avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt som hänför sig till stadigvarande bostad är tillämpligt med avseende på en arbetsgivares förvärv av skrivbord och skrivbordslampor som placeras i de anställdas hem för att användas vid arbete hemifrån.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

2023-06-02

 Ett offentligt biträde förväntas utföra arbete under en resa i den mån det är möjligt. Domstolen bör kunna utgå från det offentliga biträdets uppgifter om det inte finns anledning att ifrågasätta dem.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har beslutat att den planerade huvudförhandlingen i Vetlandamålet, den 12, 14 och 15 juni, ska skjutas fram

2023-06-02

 

Åklagaren har beslutat att komplettera förundersökningen. Kompletteringen kommer inte att vara klar till v. 24. Hovrätten har därför beslutat att den planerade huvudförhandlingen ska ställas in. Hovrätten kommer så snart som möjligt att på nytt sätta ut målet till huvudförhandling.

Share Öppna i ny flik

En tingsrätts beslut att inte lämna ut en XML-fil i DiBa överklagas till hovrätten.

2023-06-02

 

Vid upprättande och expediering av brottmålsdomar i tingsrätt används det tekniska verksamhetsstödet Digitalt brottmålsavgörande, DiBa.

Innehållet i en dom i DiBa lagras elektroniskt i en XML-fil. Filen är skriven i textkoder och utformad så att den kan läsas av i ett datasystem. Ur filen hämtas uppgifter som andra myndigheter får del av, främst för registerbehandling.

Filen innehåller en del andra uppgifter än vad som framgår av PDF-formatet, som expedieras till parterna. Domarens...