Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En oenig hovrätt ändrar tingsrättens bedömning om våldtäkt i Mariestad

2021-09-20

 Hovrätten dömer en tilltalad till sex månaders fängelse för oaktsam våldtäkt men frikänner två andra tilltalade från åtal om grov våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling om bland annat försök till mord

2021-09-17

 Tingsrätten höll idag 17 september häktningsförhandling gällande en man som bland annat misstänks ha försök köra på en polisman i samband med ett gripande den 14 september 2021.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-09-17

 Vissa läromedel som tillhandahålls på elektronisk väg har ansetts omfattas av den reducerade mervärdesskattesatsen 6 procent. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-09-16

 Regeringen har den 16 september 2021 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sanktionsavgift

2021-09-16

 Fråga om hur storleken på en sanktionsavgift enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning ska bestämmas. (Mål nr 6143-6144-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7428-19 och 7429-19).

Share Öppna i ny flik

Positivt budgetbesked i Budgetpropositionen 2022

2021-09-15

 I dag släppte regeringen delar av budgetpropositionen, och anslaget Sveriges Domstolar tillförs 535 miljoner kronor för planeringsperioden 2022-2024 i ökade budgetramar.

Share Öppna i ny flik

Reviderad huvudförhandlingsplan i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-09-15

 Huvudförhandlingsplanen i målet mot den s.k. Nytorgsmannen har reviderats. Den nya planen bifogas här.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om folkbokföring

2021-09-15

 Beviskrav och bevisvärdering vid prövning av en begäran om att en person ska avregistreras från folkbokföringen på grund av att denne har avlidit utomlands.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker en eller flera föredragande med inriktning mot Patent- och marknadsöverdomstolen.

2021-09-15

  Ta del av annonsen härhttps://www.domstol.se/

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-09-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.