Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-09-19

 Dom i mål om allmän handling

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-09-16

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Minst antal öppna mål i domstolarna sedan 2018

2022-09-16

 När antalet mål i domstolarna sammanfattas för årets två första tertial visar det att balansläget, det vill säga antal öppna mål i domstolarna, är det bästa sedan 2018. Domstolarna har ett högt målavgörande, och även efter semesterperioden var avgjorda mål fler än de inkomna. - Med minskade balanser minskar omloppstiderna, vilket kommer medborgarna tillgodo. Vi är inne i en god spiral, säger Pontus Thor, analytiker på Domstolsverkets ekonomiavdelning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om synnerligen grovt vapenbrott på Rosengård

2022-09-16

 Tingsrätten dömer två personer till fleråriga fängelsestraff för bl.a. synnerligen grovt vapenbrott. En tredje person frias helt, medan övriga tre tilltalade döms för annan brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen

2022-09-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har i två fall uttalat sig om hur lämplighetsprövningen av bolagsföreträdare ska göras vid en ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Domstolen bedömde om de åberopade bristerna i lämplighet kunde beaktas, om de var tillräckligt allvarliga, om de var ursäktliga och om tillräckliga åtgärder hade vidtagits för att säkerställa att de inte skulle upprepas.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-09-15

 Regeringen har den 15 september utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-09-15

 Att det inte går att verkställa utvisningen av en EES-medborgare förrän fyra veckor efter att denne delgivits beslutet om utvisning är inget hinder mot att denne tas i förvar om de övriga förutsättningarna för förvar är uppfyllda.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer kvinna till livstids fängelse för mord

2022-09-15

 Tingsrätten har i dag dömt en 59-årig kvinna för mord på en 90-årig grannkvinna. Hon döms även för ett fall av bedrägeri.

Share Öppna i ny flik

Åtal för mordförsök i Norberg

2022-09-14

 Åtal har i dag väckts vid Västmanlands tingsrätt, för grov våldtäkt och mordförsök vid gruvhål i Norberg

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-09-13

 I somras trädde nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft. Lagen om anställningsskydd (LAS) styr bland annat vad som gäller vid tidsbegränsade anställningar, uppsägning och avsked. Lagen påverkar alla arbetstagare och arbetsgivare på arbetsmarknaden. I veckans inlägg skriver Salina Ahlström, som är HR-specialist på Södertörns tingsrätt, om några av nyheterna i den nya lagen.