Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ingen frihetsberövad efter dödsskjutningen på Råslätt

2020-05-26

 Tingsrätten har hävt häktningen efter att ha hållit en häktningsförhandling och konstaterat att misstankegraden inte höjts från den lägre graden skälig misstanke till på sannolika skäl misstänkt för mord.

Share Öppna i ny flik

Grundskolan MTH Utbildning i Hudiksvall förblir stängd

2020-05-26

 Skolinspektionen stängde i december 2019 grundskolan MTH Utbildning i Hudiksvall med ca 100 elever. Förvaltningsrätten har i en dom avslagit skolans överklagande vilket innebär att grundskolan MTH Utbildning i Hudiksvall förblir stängd.

Share Öppna i ny flik

Beslut om spektrumtillstånd kvarstår

2020-05-26

 Förvaltningsrätten har i en dom i dag beslutat att avslå Tres överklagande av Post- och Telestyrelsens beslut i fråga om tillstånd att använda radiosändare i det s.k. 700 MHz-bandet.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt

2020-05-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende tolkningen av bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet om valfrihet för beskattning av fastighetsuthyrning och om justering av avdrag för ingående skatt.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat två män som på sannolika skäl misstänkta för grovt koppleri och människohandel under våren 2020 i bl.a. Stockholm

2020-05-25

 

Åtal ska väckas senast den 22 juni 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Orsa Rovdjursparks tidigare chef dömd för arbetsmiljöbrott

2020-05-25

 Den 4 augusti 2017 dödades en djurvårdare av en björn i Orsa Rovdjurspark under en aktivitet för barn. Parkens anläggningschef döms nu för arbetsmiljö-brott till villkorlig dom och dagsböter. Grönklitts-gruppen AB ska betala företagsbot på 2,5 miljoner kr.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-05-25

 I målet har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat sig i frågan om i vilken utsträckning uppgifter på ett skattekonto omfattas av sekretess.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt och mervärdesskatt

2020-05-22

 

Fråga om Svenska kyrkans tillhandahållande av vissa tjänster till andra självständiga organisatoriska delar av trossamfundet är transaktioner som utgör inkomst av näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) respektive omsättning av tjänst enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) (Mål nr 4634--4635-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7871--7872-17).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat en man som på sannolika skäl misstänkt för försök till mord på en advokat hösten 2019

2020-05-22

 

Åtal ska väckas senast den 5 juni 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-05-22

 En persons tillfälliga bosättning på familjens fritidsfastighet före utflyttning från Sverige har inte medfört att denne ansetts ha väsentlig anknytning hit.