Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Allt fler mål till landets domstolar

2020-02-28

 Domstolarna behöver ökade resurser för att ta hand om allt fler mål. Långa väntetider riskerar negativa konsekvenser för samhällsekonomin, rättssäkerheten och för enskilda personer. Situationen är särskilt bekymmersam för migrationsdomstolarna, men det ekonomiska läget är generellt mycket ansträngt med ett fortsatt högt målinflöde och målbalanser som ökat under senare år. Domstolsverket har nu lämnat ekonomiska yrkanden till regeringen för åren 2021–2023.

Share Öppna i ny flik

En resningsansökan från Unionen har avslagits

2020-02-27

 En dom från Arbetsdomstolen har ansetts inte grundad på uppenbart lagstridig rättstillämpning. Detta trots att avgörandet gick i rakt motsatt riktning mot vad EU-domstolen hade uttalat i ett förhandsavgörande i målet. Anledningen var att Arbetsdomstolens avvikande bedömning endast rörde sådana frågor som ligger inom nationell domstols exklusiva behörighet.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om synnerligen grovt narkotikabrott och penningtvättsbrott med koppling till narkotikahandel på Darknet inleds den 2 mars 2020

2020-02-27

 Den 2 mars 2020 inleds huvudförhandlingen i målet mot de fem personer som står åtalade för bl.a. narkotika- och penningtvättsbrott med koppling till Darknet.

Share Öppna i ny flik

En man döms för mordet i Andersbergs centrum

2020-02-27

 Gävle tingsrätt har idag dömt en man för ett mord som skedde i Andersbergs centrum den 26 september 2019. Mannen döms till fängelse i 15 år.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten i Stockholm berättar om sin verksamhet 2019

2020-02-26

 Kammarrätten presenterar sin verksamhetsberättelse för år 2019.

Share Öppna i ny flik

Information om det s.k. Casinomålet

2020-02-26

 

Uppsala tingsrätt meddelade i januari 2020 dom i det s.k. Casino-målet där 119 personer stod åtalade för i huvudsak grova bedrägerier och grova penningtvättsbrott. 75 personer av de som dömdes i tingsrätten har överklagat domen. Målet handläggs av hovrättens avdelning 8.

Planeringen av målet pågår och huvudförhandlingen beräknas kunna inledas i början april 2020 och pågå fram till mitten av september månad med visst sommaruppehåll.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten har prövat ett villkor om högsta antal åskådare på en fotbollsmatch i Allsvenskan

2020-02-26

 Polismyndighetens beslut att begränsa antalet åskådare på en ståplatsläktare under en fotbollsmatch som AIK Fotboll AB anordnat var riktigt. Det konstaterar förvaltningsrätten i en dom i dag.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner en tidigare anställd vid Kungliga Myntkabinettet från ansvar för grovt häleri

2020-02-26

 Tingsrätten frikänner en person som åtalats för grovt häleri i sex fall. Tingsrätten avslår även Kungliga Myntkabinettets skadeståndstalan och yrkande om bättre rätt till sju vikingatida mynt samt häver kvarstad.

Share Öppna i ny flik

Den 55-årige man som först erkänt och sedan förnekat att han dödat sin fru i bostaden i Järfälla har frikänts av tingsrätten

2020-02-26

 Den huvudsakliga frågan i målet har varit orsaken till att kvinnan avlidit.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål där barnmorska är åtalad

2020-02-25

 Tingsrätten kommer kl. 14 idag att meddela dom i ett mål där en barnmorska är åtalad.