Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-11-24

 Tingsrätten har sju registratorer. Vet du vad de gör? I veckans blogginlägg berättar Helena Marsten om det arbete som en registrator gör på en domstol. Helena Marsten är chef för arkiv och registratur vid Södertörns tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd till prövning i kammarrätten i mål om handikappersättning

2020-11-24

 Tillstånd till prövning i kammarrätten i mål om handikappersättning då kammarrätten avgjorde målet innan överklagandetiden hade gått ut. (Mål nr 5008-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4682-20).

Share Öppna i ny flik

Åtta års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling

2020-11-24

 Tingsrätten dömer tre albanska medborgare för synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse åtta år. De dömda utvisas från Sverige och förbjuds återvända hit.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2020-11-24

 En person som har dömts till fängelse har nekats att få avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (s.k. fotboja) eftersom han inte kan kommunicera med Kriminalvården utan hjälp av tolk.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-11-23

 Fråga om överlåtelse av aktier utan ersättning från ett bolags ensamägare till en anställd i bolaget ska leda till att den anställde ska inkomstbeskattas eller om förvärvet, med beaktande bland annat av vänskapen dem emellan, ska betraktas som en skattefri gåva. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Googles rutin strider mot GDPR

2020-11-23

 Google har som rutin att informera webbansvariga när en sökträff har tagits bort från listan över sökresultat i enlighet med ”rätten att bli bortglömd”. Förvaltningsrätten har i en dom idag funnit att detta inte är tillåtet enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Share Öppna i ny flik

Sista förhandlingsdag i mål gällande försök till mord

2020-11-23

 Sista förhandlingsdagen i målet äger rum den 16 december i Attunda tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande synnerligen grovt narkotikamål

2020-11-23

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett uppmärksammat mål om olaglig narkotika- och läkemedelsförsäljning via marknadsplatser på Darknet. Tingsrätten har funnit att de två åtalade männen har gjort sig skyldiga till synnerligen grovt narkotikabrott och brott mot lagen om handel av läkemedel.

Share Öppna i ny flik

Angående huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-22

 På förfrågan meddelas att det finns möjlighet för journalister som uppvisar presslegitimation att följa huvudförhandlingen från huvudsalen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2020-11-20

 

Om en anbudsgivare kan kvalificera sig i en reserverad upphandling med hänvisning till att en organisatorisk enhet inom anbudsgivaren utgör en skyddad verkstad eller ett socialt företag i den mening som avses i 4 kap.18 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. (Mål nr 5671-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2056-20).