Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i mål om åtal för grova skattebrott och medhjälp till grova skattebrott – (Paradisläckan)

2023-05-17

 

Tingsrätten har i dag frikänt två makar, en av dem författare, som åtalats för grova skattebrott samt deras rådgivare som åtalats för medhjälp till makarnas skattebrott. Åtalet avser uppgifter som makarna underlåtit att lämna i sina inkomstdeklarationer för inkomståren 2013–2015. Åklagaren har uppgett att makarna uppsåtligen har lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket genom att underlåta att redovisa royaltyinkomster i form av utdelning och ersättning från deras tidi...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om licensjakt efter varg

2023-05-17

 Frågan gäller tillämpningen av regeln i 23 f § jaktförordningen (1987:905) om när beslut om licensjakt får ändras, när ett sådant beslut har överklagats till domstol och målet inte avgjorts slutligt (Mål nr 4180—4182-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 393—395-22).

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-05-17

 Regeringen har den 17 maj 2023 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-05-17

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 1449-23.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-05-16

 För ungefär elva år sedan var Matilda Bergström notarie på Södertörns tingsrätt. Under notarietiden fick hon upp ögonen för straffrätt och så småningom blev hon försvarsadvokat. Vad tar hon med sig från sin notarietid? Och finns det något värdefullt i att sitta ting också för den som vill bli advokat? Det här är några av de frågor som vi diskuterar med Matilda i veckans inlägg.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt och ersättning för kostnader

2023-05-16

 Fråga om ett fastighetsförvärv ska anses vara ett rationaliseringsförvärv i den mening som avses i 21 kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229) (Mål nr 1087-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4517-22).

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål angående försök till mord m.m.

2023-05-16

 Den 17 maj kl. 09.30 inleds huvudförhandling i mål som gäller flera grova våldsbrott i södra Stockholm i januari månad. Den första förhandlingsdagen hålls i säkerhetssal i Attunda tingsrätt, Tingsvägen 11 i Sollentuna. Resterande förhandlingsdagar hålls i säkerhetssal på Stockholms tingsrätt, Bergsgatan 50 i Stockholm. Huvudförhandlingen är planerad att pågå i tio dagar. Delar av huvudförhandlingen kan komma att hållas bakom stängda dörrar på grund av de tilltalades ungdom. Närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns i bifogad huvudförhandlingsplan. ...

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i Vetlandamålet

2023-05-15

 

Hovrätten planerar för att hålla huvudförhandling i målet den 12–15 juni 2023 med start kl. 09.30 varje dag. Hovrättens ledamöter kommer att ta del av den muntliga bevisningen genom s k hänvisning vilket innebär att allmänheten inte får tillträde till förhandlingen under den tiden. Sammanträde för hänvisning är planerat mellan den 13 juni 2023 kl. 09.30 och 14 juni 2023 kl. 13.00. En av de tilltalade har åberopat ett nytt vittne i hovrätten. Hovrätten beräknar att det förh...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har beslutat att meddela prövningstillstånd i en delfråga i ett uppmärksammat mål

2023-05-15

 Högsta domstolen har i dag meddelat prövningstillstånd i en delfråga avseende en dom i ett uppmärksammat mål från Hovrätten för Västra Sverige. Prövningstillståndet gäller frågan om rättegångsfel har förekommit såvitt avser hovrättens hantering och prövning av alternativa brottsrubriceringar och lagrum inom ramen för gärningsbeskrivningen.

Share Öppna i ny flik

Dom i Svea hovrätts mål om grovt spioneri

2023-05-15

 Dom i hovrättens mål om grovt spioneri meddelas onsdagen den 17 maj 2023 kl. 13.00.