Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-06-29

 Fråga om varor som, efter godkännande av arbetsgivaren, köps in av en anställd för att användas vid arbete i hemmet kan anses levererade till arbetsgivaren om denne betalar ut ersättning för inköpen till arbetstagaren. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-06-29

 Rätt att ta del av allmän handling

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-06-28

 Förhandsbesked om inkomstskatt

Share Öppna i ny flik

Användningen av NSAB anses vara handelsbruk

2022-06-28

 Ett speditörbolag hanterade för en uppdragsgivare distribution av varor från leverantör till kund. Uppdragsgivaren försattes i konkurs och speditörbolaget lagerhöll då varor för konkursbolaget. I konkursen gjordes gällande att bolaget hade panträtt i varorna även för fordringar som inte rörde de varor som fanns i lagret vid konkursutbrottet.

Share Öppna i ny flik

Hamnbad vid Gamla Stan får inte tidsbegränsat bygglov

2022-06-28

 Mark- och miljödomstolen har bedömt att ett tioårigt bygglov för en flytande hamnbad-anläggning vid Gamla Stan inte uppfyller kraven för tidsbegränsat bygglov.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skyddande av brottsling, grovt brott

2022-06-28

  Tingsrätten har i dag meddelat dom i mål B 466-22 angående åtal för skyddande av brottsling, grovt brott. Den tilltalade, en advokat som haft uppdrag som offentlig försvarare i tingsrätten, döms i enlighet med åtalet för skyddande av brottsling, grovt brott, till villkorlig dom och dagsböter. I domen finner tingsrätten att det är bevisat att den tilltalade advokaten förmedlat information mellan en klient som varit häktad och belagd med restriktioner och en eller flera personer som inte var frihetsberövade...

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på fadern

2022-06-28

 Lycksele tingsrätt dömer den man, som i april sköt ihjäl sin far i Joeström, till livstids fängelse. Mannen har erkänt sitt handlande men menat att det varit fråga om dråp och inte mord.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen avslår ansökan om guldgruva i Fäbodliden, Lycksele kommun

2022-06-28

 Mark- och miljödomstolen har idag avslagit Dragon Mining (Sweden) AB:s ansökan om tillstånd för brytning av guld i Fäbodliden. De negativa effekterna av gruvan och malmtransporterna till Svartliden blir för stora.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-06-27

 Örebro tingsrätt har meddelat dom i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet. De fyra åtalade döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Två döms även för våld mot tjänsteman. Påföljden bestäms till fängelse mellan 4 och 5,5 år. Två av männen ska även utvisas.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål mot två före detta advokater avslutad

2022-06-23

 Huvudförhandlingen i målet mot två före detta advokater avslutades i dag den 23 juni 2022 och dom i målet kommer att meddelas den 12 juli 2022.